مدیریت خرید راهنمای خرید خارجی و سیستم های خرید

280,000 

اطلاعات بیشتر

وزن 480 g
نویسنده

ایرج زینال زاده

انتشارات

شرکت چاپ و نشر بازرگانی