تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی

25,000 

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی

فهرست و محتوای کتاب :

بخش اول: ورودیه،کلیات و تبیین موضوع

فصل اول: ورودیه،کلیات و تبیین موضوع

فصل دوم: تحولات صنعتی در ایران،سیاستها،زمینه ها و موانع

فصل سوم: تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی

بخش دوم: تحولات صنعتی در ایران،سیاستها،زمینه ها و موانع

فصل اول: صنعت و تحولات صنعتی

فصل دوم: محیط حاکم بر صنعت کشور

فصل سوم: تحلیل وضعیت سرمایه گذاری و اشتغال صنعتی ایران

فصل چهارم: بررسی موانع حقوقی و قانونی توسعه صنعتی ایران

بخش سوم: تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی

فصل اول: بررسی الگوها و روشهای تجزیه و تحلیل ساختار صنعتی

فصل دوم: بررسی بهره وری صنایع در ایران

فصل سوم: مطالعه ساختار صنعتی ایران و بررسی تطبیقی ان با ساختار

فصل چهارم: تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی از طریق رتبه بندی شاخصهای تصمیم گیری

توضیحات تکمیلی

وزن 340 g
انتشارات

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

شابک

9644690508

نویسنده

مسعود هاشمیان