گسترش بازارهای ایران در جنــوب غرب آسیا

120,000 

عوامل سیاسی تأثیرات تعیین‌کننده‌ای بر تعاملات تجاری ایران و کشورهای منطقه دارد. ایران با برخی از کشورها متحد است و با برخی دیگر اختلافات سیاسی دارد. در داخل ایران نیز زمینه‌های لازم برای توسعه نفوذ تجاری ایران در منطقه، مناسب نیست و کیفیت قوانین بسیار پایین است. کشورهای منطقه با استفاده از هفت شاخص رتبه‌بندی شده‌اند و پنج کشور عراق، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان و ازبکستان به‌عنوان مناسب‌ترین کشورهای منطقه جهت توسعه روابط انتخاب شدند.
در بررسی نقاط ضعف صادرات به کشورهای منطقه مشخص گردید که عوامل مختلفی چون عوامل سیاسی، برند ملی، ضعف‌های بوروکراتیک و مشکلات در تولید از جمله علل مهم در نفوذ اندک ایران در کشورهای مزبور می‌باشد. طراحی استراتژی تولید و تجارت، استراتژی برقراری روابط سیاسی با کشورهای دیگر، جذب تکنولوژی‌های نوین، بهبود زیرساخت‌ها از جمله راهکارهای توسعه نفوذ ایران در بازارهای منطقه می‌باشند.

موجود در انبار

توضیحات

عوامل سیاسی تأثیرات تعیین‌کننده‌ای بر تعاملات تجاری ایران و کشورهای منطقه دارد. ایران با برخی از کشورها متحد است و با برخی دیگر اختلافات سیاسی دارد. در داخل ایران نیز زمینه‌های لازم برای توسعه نفوذ تجاری ایران در منطقه، مناسب نیست و کیفیت قوانین بسیار پایین است. کشورهای منطقه با استفاده از هفت شاخص رتبه‌بندی شده‌اند و پنج کشور عراق، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان و ازبکستان به‌عنوان مناسب‌ترین کشورهای منطقه جهت توسعه روابط انتخاب شدند.
در بررسی نقاط ضعف صادرات به کشورهای منطقه مشخص گردید که عوامل مختلفی چون عوامل سیاسی، برند ملی، ضعف‌های بوروکراتیک و مشکلات در تولید از جمله علل مهم در نفوذ اندک ایران در کشورهای مزبور می‌باشد. طراحی استراتژی تولید و تجارت، استراتژی برقراری روابط سیاسی با کشورهای دیگر، جذب تکنولوژی‌های نوین، بهبود زیرساخت‌ها از جمله راهکارهای توسعه نفوذ ایران در بازارهای منطقه می‌باشند.

توضیحات تکمیلی

وزن 160 g
انتشارات

موسسه مطالعات و پژوھشھای بازرگانی

نویسنده

رضا عابدین مقانکی