چگونگی رقابتی کردن بنگاه های کوچک و متوسط در راستای توسعه صادرات

45,000 

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

چگونگی رقابتی کردن بنگاه های کوچک و متوسط در راستای توسعه صادرات

فهرست و محتوای کتاب :

فصل اول : کلیات تحقیق

فصل دوم : وضعیت صنایع ک.چک و متوسط کشور

فصل سوم : ویژگی های صنایع کوچک و متوسط در سایر کشورها

فصل چهارم : سیاست های تجاری و صنایع کوچک و متوسط

فصل پنجم : عوامل موثر بر رقابت پذیری و عملکرد ان در ایران

فصل ششم : سیاست توسعه صنعتی کشورها و راهبرد حمایت از توسعه صنایع کوچو و متوسط

توضیحات تکمیلی

وزن 400 g
انتشارات

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

شابک

9879644692703