نقش سازمانهای غیر دولتی در حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور

40,000 

نقش سازمانهای غیر دولتی در حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور

توضیحات

نقش سازمانهای غیر دولتی در حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور

توضیحات تکمیلی

وزن 227 g
انتشارات

موسسه مطالعات و پژوھشھای بازرگانی

نویسنده

فروغ مصطفی منتقمی