یکصد تجربه موفق در کاهش قیمت تمام شده

100,000 

یکصد تجربه موفق در کاهش قیمت تمام شده

توضیحات

یکصد تجربه موفق در کاهش قیمت تمام شده

اطلاعات بیشتر

وزن 452 g
انتشارات

موسسه مطالعات و پژوھشھای بازرگانی

نویسنده

نجمی