چگونه طرح بازاریابی موفق بنویسیم؟

150,000 

هيه‌ی طرح بازاريابي قوي و ارزشمند كه قدرت همگرا کردن فعالیت‌های بازاريابي سازمان را داشته باشد، مهارتی حياتي براي مديران است؛ اما متأسفانه فقدان این مهارت در اکثر سازمان‌ها، کاملاً احساس می‌شود.
در بیشتر کسب‌وکارها ‌اقدامات راهبردی و روش‌های بازاریابی مرتبط با محصول، قيمت‌گذاري، توزيع و فعالیت‌های پیشبردی بدون در نظر گرفتن طرح جامع بازاريابي، طراحي و اجرا می‌شود. پيامد این کار، مجموعه‌‌اقدامات از هم گسیخته‌ای است كه به جز اتلاف وقت، نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت.
كتاب حاضر يكي از پرفروش‌ترين‌ کتاب‌ها در زمينه‌ی طرح ‌بازاريابي در جهان است. آن‌چه در اولين نگاه به ذهن خواننده خطور مي‌كند، سادگي کتاب است. اين هنر نویسنده بوده كه تخصصي‌ترين مباحث بازاريابي را به گونه‌اي بیان کرده است كه حتي خواننده‌‌ای ناآشنا نيز امکان استفاده از آن را دارد.
تفاوت کتاب پیش رو با سایر منابع موجود در این زمینه، نگاه کاربردی و رویکرد عمل‌گرای نویسنده به مباحث است. جیم کالکینز در این کتاب به خوبی تلاش کرده است تا مطالب را با ذکر نمونه‌های عملی بیان کند و از گرفتار شدن در مباحث نظری بپرهیزد.

موجود در انبار

توضیحات

كتاب حاضر يكي از پرفروش‌ترين‌ کتاب‌ها در زمينه‌ی طرح ‌بازاريابي در جهان است. آن‌چه در اولين نگاه به ذهن خواننده خطور مي‌كند، سادگي کتاب است. اين هنر نویسنده بوده كه تخصصي‌ترين مباحث بازاريابي را به گونه‌اي بیان کرده است كه حتي خواننده‌‌ای ناآشنا نيز امکان استفاده از آن را دارد.
تفاوت کتاب پیش رو با سایر منابع موجود در این زمینه، نگاه کاربردی و رویکرد عمل‌گرای نویسنده به مباحث است. جیم کالکینز در این کتاب به خوبی تلاش کرده است تا مطالب را با ذکر نمونه‌های عملی بیان کند و از گرفتار شدن در مباحث نظری بپرهیزد.

اطلاعات بیشتر

وزن 200 g
انتشارات

آموخته