نظام مدیریت استعدادها

140,000 

نظام مدیریت استعدادها نظامی است که به طور خاص به نیازسنجی، شناسایی، جذب، نگهداشت و رشد استعدادها و همچنین جانشین‌پروری استعدادهای ویژه‌ی سازمان می‌پردازد. از آنجا که استعدادهای ویژه، امروزه مهم‌ترین مزیت رقابتی سازمان به شمار می‌روند، مدیران با پیاده‌سازی این نظام می‌توانند بیشترین تعامل را با استعدادهای ویژه داشته باشند.
نویسندگان این کتاب کوشیده‌اند با ارایه‌ی مدل‌های کاربردی ضمن تبیین این نظام مدیریتی، به موانع درون‌سازمانی و برون‌سازمانی موجود در استقرار این سامانه نیز بپردازند و سپس با ذکر موردکاوی‌های مختلف از سراسر جهان، خوانندگان محترم را با تجارب موفق آشنا کنند.

موجود در انبار

توضیحات

نظام مدیریت استعدادها نظامی است که به طور خاص به نیازسنجی، شناسایی، جذب، نگهداشت و رشد استعدادها و همچنین جانشین‌پروری استعدادهای ویژه‌ی سازمان می‌پردازد. از آنجا که استعدادهای ویژه، امروزه مهم‌ترین مزیت رقابتی سازمان به شمار می‌روند، مدیران با پیاده‌سازی این نظام می‌توانند بیشترین تعامل را با استعدادهای ویژه داشته باشند.
نویسندگان این کتاب کوشیده‌اند با ارایه‌ی مدل‌های کاربردی ضمن تبیین این نظام مدیریتی، به موانع درون‌سازمانی و برون‌سازمانی موجود در استقرار این سامانه نیز بپردازند و سپس با ذکر موردکاوی‌های مختلف از سراسر جهان، خوانندگان محترم را با تجارب موفق آشنا کنند.

توضیحات تکمیلی

وزن 200 g
انتشارات

آموخته