مقررات صادرات و واردات ۱۴۰۱

6,950,000 

کتاب مقررات صادرات و واردات ۱۴۰۱ یکی از نیازهای ضروری فعالین اقتصادی کشور می باشد.

کتاب تعرفه گمرکی ۱۴۰۱ به منظور آگاهی از تعرفه واردات، مقررات واردات و صادرات، تعرفه گمرکی، آیین های اجرایی و سود بازرگانی، هرسال پس از تایید هیئت وزیران تدوین، چاپ و منتشر می شود.

امسال نیز همانند سال های گذشته تعرفه های گمرکی در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات ۱۴۰۱ در ۹۵۰ صفحه و قطع رحلی با جلد شومیز توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شد.
برای سفارش کتاب با شماره زیر تماس حاصل بفرمایید
09135476285

توضیحات

مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوط نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر لغو می گردد.

دولت می تواند مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید. نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه یادشده بر اساس آیین نامه هایی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین خواهد شد. ملاک تجاری

بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییراتی کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال برای ارسال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاه های ذی ربط و اتاق ضمن منظم نمودن حقوق مکتب تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

 

توضیحات تکمیلی

وزن 2000 g
انتشارات

چاپ و نشر بازرگانی

شابک

9789644686047