مقررات صادرات و واردات ۱۳۹۸

1,740,000 

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

لطفا برای تهیه ی کتاب مقررات صادرات و واردات از طریق لینک مربوطه سفارش کتاب خود را به صورت اینترنتی درخواست دهید

 

چنانچه موفق به خرید اینترنتی نگشتید مبلغ کتاب را به شماره کارت

۶۳۴۴-۵۶۳۵-۷۰۱۱-۶۰۳۷ به نام آقای مجید کرباسچی واریز نموده و

فیش واریزی خود را همراه با مشخصات به نشانی S_A_E_2@ در

تلگرام ارسال نمایید و یا با شماره تلفن ۰۹۱۳۷۱۱۸۴۳۷ و یا

۰۳۱۳۶۲۸۳۹۲۹ تماس حاصل فرمایید


-همچنین جهت دریافت حضوری این کتاب میتوانید با هماهنگی از موجودی کتاب  به آدرس : اصفهان.میدان آزادی.کوچه صفایی(۵).ساختمان مرکز آموزش بازرگانی مراجعه فرمایید.

 

مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوط نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر لغو می گردد.

دولت می تواند مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید. نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه یادشده بر اساس آیین نامه هایی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین خواهد شد. ملاک تجاری

بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییراتی کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال برای ارسال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاه های ذی ربط و اتاق ضمن منظم نمودن حقوق مکتب تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

توضیحات تکمیلی

وزن 1800 g
انتشارات

چاپ و نشر بازرگانی

شابک

9789644686047