حراج!

مدیریت زمان مفاهیم، اصول و کاربردها (به همراه ۳۰ پرسش نامه معتبر جهت سنجش مهارت های مدیریت زمان)

600,000 

وقت شما چقدر ارزش دارد؟

اگر حقوق سالیانه شما 6000000 تومان باشد وقت شما حدودا ساعتی 2000 تومان ارزش دارد اگر روزی یک ساعت در سازمان وقت تلف کنید تقریبا 1100000 تومان را به حدر داده اید حا اگر مدیر ارشد یا مدیر کل باشید و مثلا حقوق سالیانه شما بیست و پنج میلیون تومان باشد در صورت اتلاف یک ساعت وقت اداری حدود 5000000 تومان در سال از منابع خودتان یا از جیب فرد دیگری یا سازمان شما به هدر می رود اگر هزینه این اتلاف وقت رابرای کل سازمان بیشتر احساس می کنید اگر به حقوق و مزایای خود و کارکنان مزایای نامحسوس دیگری مانند تربیت فرزندان کمک به همنوعان رشد شخصی و ارتقای جنبه های معنوی و آماده شدن برای سفر آخریت را اضافه کنید اهمیت مدیدیت زمان بیشتر آشکار می شود

 

موجود در انبار

توضیحات

وقت شما چقدر ارزش دارد؟

اگر حقوق سالیانه شما ۶۰۰۰۰۰۰ تومان باشد وقت شما حدودا ساعتی ۲۰۰۰ تومان ارزش دارد اگر روزی یک ساعت در سازمان وقت تلف کنید تقریبا ۱۱۰۰۰۰۰ تومان را به حدر داده اید حا اگر مدیر ارشد یا مدیر کل باشید و مثلا حقوق سالیانه شما بیست و پنج میلیون تومان باشد در صورت اتلاف یک ساعت وقت اداری حدود ۵۰۰۰۰۰۰ تومان در سال از منابع خودتان یا از جیب فرد دیگری یا سازمان شما به هدر می رود اگر هزینه این اتلاف وقت رابرای کل سازمان بیشتر احساس می کنید اگر به حقوق و مزایای خود و کارکنان مزایای نامحسوس دیگری مانند تربیت فرزندان کمک به همنوعان رشد شخصی و ارتقای جنبه های معنوی و آماده شدن برای سفر آخریت را اضافه کنید اهمیت مدیدیت زمان بیشتر آشکار می شود