مدیریت ارتباط با مشتری

250,000 

موجود در انبار

توضیحات

مدیریت ارتباط با مشتری

فهرست کتاب و محنوا :

فصل اول :آشنایی با مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری

فصل دوم :ابعاد فنی مدیریت ارتباط مشتری

فصل سوم :مراحل و فرآیند های مدریت ارتباط با مشتری

فصل چهارم:اجرای موفقیت آمیز پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری

فصل پنجم:شکست پروژه های CRM

فصل ششم :ارزیابی اثر بخشی و اندازه گیری بازده سرمایه گذاری مدیریت ارتباط با مشتری

فصل هفتم :مدیریت ایجاد وفاداری در مشتریان

فصل هشتم:مدیریت ارتباط یکپارچه با مشتریان

فصل نهم:مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان

فصل دهم :مطالعات موردی

توضیحات تکمیلی

وزن 400 g
انتشارات

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

نویسنده

دکتر شعبان الهی و بهمن حیدری