قراردادهای تجاری خارجی به همراه نمونه قرارداد های وارداتی/صادراتی و نمایندگی

100,000 

اطلاعات بیشتر

وزن 100 g
انتشارات

چاپ و نشر بازرگانی

نویسنده

ایرج زینال زاده