عملیات واحد و اصول مهندسی صنایع غذایی

160,000 

در این کتاب افزون بر پرداختن به مبانی نظری و تئوریک به کابردهای و مصداق های عملی و معرفی عملیات واحد صنایع غذایی نیز توجه شده است این کتاب برای دانشجویان مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترا علوم و صنایع غذایی،مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی و سایر رشته های مرتبط قابل استفاده است. و درچهارده فصل به شرح ذیل است

 1. ابعاد احاد
 2. خواص ترمودینامیکی مواد غذایی
 3. موازنه جرم و انرژی
 4. مکانیک سیالات
 5. خواص رئولوژیکی سیالات
 6. رئولوژی جامدات
 7. انتقال حرارت
 8. رطوبت زنی و رطوبت زدایی
 9. اختلاط
 10. تبخیر کننده ها
 11. فیلتراسیون و جداسازی غشایی
 12. استخراج جامد – مایع و جذب سطحی
 13. سرد سازی انجماد
 14. پیوست ها

 

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

در این کتاب افزون بر پرداختن به مبانی نظری و تئوریک به کابردهای و مصداق های عملی و معرفی عملیات واحد صنایع غذایی نیز توجه شده است این کتاب برای دانشجویان مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترا علوم و صنایع غذایی،مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی و سایر رشته های مرتبط قابل استفاده است. و درچهارده فصل به شرح ذیل است

 1. ابعاد احاد
 2. خواص ترمودینامیکی مواد غذایی
 3. موازنه جرم و انرژی
 4. مکانیک سیالات
 5. خواص رئولوژیکی سیالات
 6. رئولوژی جامدات
 7. انتقال حرارت
 8. رطوبت زنی و رطوبت زدایی
 9. اختلاط
 10. تبخیر کننده ها
 11. فیلتراسیون و جداسازی غشایی
 12. استخراج جامد – مایع و جذب سطحی
 13. سرد سازی ئ انجماد
 14. پیوست ها

 

توضیحات تکمیلی

وزن 628 g
انتشارات

تارخ