زبان صورت با نگرش کاربردی

370,000 

View this post on Instagram

✳ نام #کتاب : #زبان_صورت_با_نگرش_کاربردی *قیمت: 37000 تومان ✳ اثر:#محسن_عبداللهیان ✳ عداد صفحات :210 ✳دسته بندی? #بازرگانی#اطلاعات_عمومی#اقتصاد . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ? قسمت زیبایی از #کتاب : در این #کتاب به معرفی، تعریف و توضیح "#زبان_صورت " به عنوان ابزار درک احسا س ها و حالت های انسان و در نتیجه توانایی تشخیص فریبکاری پرداخته شده است. شما با فراگیری #زبان_صورت و #زبان_بدن، قادر به تشخیص و درک احساساتی که برانگیخته می شوند و حالت ها و رفتاری که نشان داده م یشوند و همچنین تعبیر درست حالت های برگرفته از بروز احساسات و رفتار ناخودآ گاه انسا نها خواهید بود و به این وسیله نه تنها میتوانید از درک درست منظورتان از پیام مورد نظر توسط مخاطب، آ گاه شوید، بلکه می توانید یکسان بودن ظاهر و باطن افراد؛ یعنی تطابق کلام و تفکرات دیگران، یا به بیان ساد ه تر صداقت یا عدم صداقت آن ها را نیز تشخیص دهید. ?فصول#کتاب : فصل اول : معرفی علم فصل دوم: تعاریف و اصطلاحات کاربردی فصل سوم :تشریح ماهیچه های چهره انسان و کارکرد آنها فصل چهارم : روش های تشخیص و تفسیر احساس نفرت فصل پنجم: روش های تشخیص و تفسیر احساس تمسخر فصل ششم: روش های تشخیص و تفسیر احساس خشم فصل هفتم: روش های تشخیص و تفسیر احساس ترس فصل هشتم: روش های تشخیص و تفسیر احساس غم فصل نهم: روش های تشخیص و تفسیر احساس تعجب )غافلگیری( فصل دهم: روش های تشخیص و تفسیر احساس شادی )خنده( ? از #مرکز_آموزش_بازرگانی_استان_اصفهان?

A post shared by فروشگاه آنلاين كتاب (@isfbtc_book) on

 

 

برای مطالعه در مورد نویسنده اینجا کلیک کنید

برای دیدن این کتاب در کانال تلگرامی ما اینجا کلیک کنید.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

در این کتاب به معرفی، تعریف و توضیح “زبان صورت ”  به عنوان ابزار درک احسا س ها و حالت های انسان و در نتیجه توانایی تشخیص فریبکاری پرداخته شده است. شما با فراگیری زبان صورت و زبان بدن، قادر به تشخیص و درک احساساتی که برانگیخته می شوند و حالت ها و رفتاری که نشان داده م یشوند و همچنین تعبیر درست حالت های برگرفته از بروز احساسات و رفتار ناخودآ گاه انسا نها خواهید بود و به این وسیله نه تنها میتوانید از درک درست منظورتان از پیام مورد نظر توسط مخاطب، آ گاه شوید، بلکه می توانید یکسان بودن  ظاهر و باطن افراد؛ یعنی تطابق کلام و تفکرات دیگران، یا به بیان ساد ه تر صداقت یا عدم صداقت آن ها را نیز تشخیص دهید.

 

پیشگفتار مولف

مقدمه

نگاه متخصصین در زمینه های گوناگون

پیشگفتار دکتر احمد روستا  (پدر علم بازاریابی ایران)

فصل اول : معرفی علم

بررسی و شناخت هفت حس جهانی

سه سطح بروز احساسات

اشتباهات رایج شناخته شده و قابل وقوع در راستای بهر ه برداری از.. .

فصل دوم: تعاریف و اصطلاحات کاربردی

قوانین نمایش

خطوط پایه احساسی

همزمانی

زبان دور ی جویی )تمایل به فاصله گرفتن(

عبار تهای تاییدی کلاسیک

خود آرام سازی

طفره رفتن از پاسخگویی

طرز فکر جنایتکارانه

بالا انداختن

لذت فریبکاری

فریبکاری غرورآمیز

رو برگرداندن و تفاوت آن با بازخوانی حافظه همراه با قطع

فصل سوم :تشریح ماهیچه های چهره انسان و کارکرد آنها

ماهیچه های حالت دهنده چهره انسان

سیستم کدگذاری حرکت های چهره

فصل چهارم :  روش های تشخیص و تفسیر احساس نفرت

معرفی حس نفرت و شناخت اعضای متاثر از آن

نمونه هایی از نحوه تشخیص و تفسیر بروز نفرت

فصل پنجم:  روش های تشخیص و تفسیر احساس تمسخر

معرفی حس تمسخر و شناخت اعضای متاثر از آن

نمونه هایی از نحوه تشخیص و تفسیر بروز تمسخر

فصل ششم: روش های تشخیص و تفسیر احساس خشم

معرفی حس خشم و شناخت اعضای متاثر از آن

نمونه هایی از نحوه تشخیص و تفسیر بروز خشم

فصل هفتم:  روش های تشخیص و تفسیر احساس ترس

معرفی حس ترس و شناخت اعضای متاثر از آن

نمونه هایی از نحوه تشخیص و تفسیر بروز ترس

فصل هشتم:  روش های تشخیص و تفسیر احساس غم

معرفی حس غم و شناخت اعضای متاثر از آن

نمونه هایی از نحوه تشخیص و تفسیر بروز غم

فصل نهم:  روش های تشخیص و تفسیر احساس تعجب )غافلگیری(

معرفی حس تعجب و شناخت اعضای متاثر از آن

نمونه هایی از نحوه تشخیص و تفسیر بروز تعجب

فصل دهم:  روش های تشخیص و تفسیر احساس شادی )خنده(

معرفی حس شادی و شناخت اعضای متاثر از آن

نمونه هایی از نحوه تشخیص و تفسیر بروز شادی

سخن پایانی

منابع و مراجع

توضیحات تکمیلی

وزن 247 g
انتشارات

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

نویسنده

دکتر حسین وظیفه دوست و محسن عبداللهیان