رويه‌هاي بين‌المللي عمليات بانكي (ISBP)

120,000 

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

رويه‌هاي بين‌المللي عمليات بانكي (ISBP)

هدف از انتشار این نشریه آن بود که چگونگی روبرو شدن با مسائل مرتبط با UCP ۶۰۰ را شناسایی کنند. با جمع‌آوری تجربه‌های به دست آمده در طی این چند سال مشخص شد که افزودن چه نکته‌هایی موجب شفاف‌سازی در متن می‌گردد.
چگونگی استفاده درست از مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP ۶۰۰) یکی از اهداف اتاق بازرگانی بین‌المللی است. لذا این مجموعه به منظور تفسیر درست این مقررات، «رویه‌های بین‌المللی عملیات بانکی» (ISBP) تدوین گرديد. اين مجموعه شامل گردآوری رویه‌های بانکی است که در هنگام کار با اعتبار اسنادی مشمولUCP ۶۰۰، باید رعایت شود.
رویه‌های بین‌المللی عملیات بانکی، با ارائه جزئیات و طرح نمونه‌هایی که باید در تهیه و تنظیم اسناد مختلف تجاری (سیاهه‌ها، اسناد حمل، اسناد بیمـه، گواهی مبدأ و …) مورد توجه قرار گیرد، نشان می‌‌دهـد که اصول و مفاد UCP ۶۰۰ برای رسیدن به نتیجه دلخواه چگونه باید استفاده شود. رویه‌های بین‌المللی عملیات بانکی، حتی متن اسناد را نیز که در UCP ۶۰۰ به روشنی تعریف نشده، اعلام می‌‌دارد.
نسخه ۲۰۱۳ رویه‌های بین‌المللی عملیات بانکی، علاوه بر سایر نکات، موارد حاصله از آرای کمیته‌های ملی اتاق بازرگانی بین‌المللی از سال ۲۰۰۷ را مورد توجه قرار داده است و آخرین راهنمای به‌هنگام، برای بررسی اسناد در اعتبارات اسنادی است و مواردی را نشان می‌‌دهد که به تأیید کمیته‌های ملی اتاق بازرگانی بین‌المللی رسیده است. این نشریه راهکاری مناسب برای ذینفع اعتبار اسنادی به منظور تنظیم و ارائه اسناد به بانک تعیین‌شده یا بانک گشاینده است. این نشریه می‌‌بایست همواره در ارتباط با UCP ۶۰۰ مورد توجه و کاربرد قرار گیرد.
کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی افتخار دارد که با عرضه به‌موقع ترجمه این نشریه توانسته است گام مؤثری در درک درست جامعه تجاری کشور، مدیران بازرگانی، بانکداران، حقوق‌دانان، کارشناسان بیمه و همه دانش‌پژوهان از نحوه عمل بر اساس UCP ۶۰۰ ایجاد کند و امیدوار است همه بانکداران، بازرگانان، حقوق‌دانان و دانش‌پژوهان با استفاده کامل از این مجموعه سبب شوند که اسناد به بهترین نحو تنظیم و در اولین ارائه مورد پذیرش قرار گیرد. و با استفاده از آن همگام با جامعه جهانی به ارتقاء کیفیت مبادله اسناد و در نتیجه افزایش کارایی و کاهش هزینه مبادله کمک رسانیم.

توضیحات تکمیلی

وزن 460 g
انتشارات

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

شابک

9786003161832

مترجم

فریدون شیرازی