راه اندازی کسب و کارهای کوچک با سرمایه اندک

410,000 

در دنیای کسب وکار امروز مرز باریکی تعیین کننده جایگاه ما به عنوان کارمند و یا کارآفرین است. در واقع، همه چیز از آنجایی آغاز می شود که ما تصمیم بگیریم فعالیتی را دنبال کنیم که برایمان لذت بخش بوده و تداعی گر حس رشد و تعالی باشد. اما ممکن است یافتن کار و فعالیتی که به واقع از آن لذت ببریم قدری دشوار و گیج کننده به نظر بیاید. در چنین مواردی بهترین رویکرد ممکن این است که گزینه های موجود را بررسی نموده و با توجه به توانایی درونی و بیرونی خویش، بهترین و مناسب ترین انتخاب را داشته باشیم. به بیان ساده تر، کتاب حاضر چنین گزینه هایی را در گروه های مختلف دسته بندی نموده تا با مرور آنها و سنجش جنبه های مختلف هر کار، خواننده بتواند خود را در موقعیت مذکور تصور نموده و در قالب فعالیت مورد علاقه خویش، زمینه های استقلال مالی، نوآوری و در نهایت تعالی فردی و اجتماعی را جامه عمل بپوشاند.  بنده در جایگاه مترجم تا جای ممکن تلاش نموده ام تا بیان ساده و روانِ اثر اصلی را حفظ نموده، و با خوانش این کتاب تجربه ای سودمند را برای مخاطبان عزیز ایجاد نمایم

موجود در انبار

توضیحات

در دنیای کسب وکار امروز مرز باریکی تعیین کننده جایگاه ما به عنوان کارمند و یا کارآفرین است. در واقع، همه چیز از آنجایی آغاز می شود که ما تصمیم بگیریم فعالیتی را دنبال کنیم که برایمان لذت بخش بوده و تداعی گر حس رشد و تعالی باشد. اما ممکن است یافتن کار و فعالیتی که به واقع از آن لذت ببریم قدری دشوار و گیج کننده به نظر بیاید. در چنین مواردی بهترین رویکرد ممکن این است که گزینه های موجود را بررسی نموده و با توجه به توانایی درونی و بیرونی خویش، بهترین و مناسب ترین انتخاب را داشته باشیم. به بیان ساده تر، کتاب حاضر چنین گزینه هایی را در گروه های مختلف دسته بندی نموده تا با مرور آنها و سنجش جنبه های مختلف هر کار، خواننده بتواند خود را در موقعیت مذکور تصور نموده و در قالب فعالیت مورد علاقه خویش، زمینه های استقلال مالی، نوآوری و در نهایت تعالی فردی و اجتماعی را جامه عمل بپوشاند.  بنده در جایگاه مترجم تا جای ممکن تلاش نموده ام تا بیان ساده و روانِ اثر اصلی را حفظ نموده، و با خوانش این کتاب تجربه ای سودمند را برای مخاطبان عزیز ایجاد نمایم

توضیحات تکمیلی

وزن 250 g