راهنمای تجارت با مکزیک

90,000 

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

راهنمای تجارت با مکزیک

فهرست و محتوای کتاب :

بخش اول : کلیات

اطلاعات پایه

نام رسمی کشور

موقعیت جغرافیایی

مساحت

همسایگان

جمعیت

شهرهای مهم

واحد پول

اختلاف زمان با ایران

فصل اول : محیط سیاسی و قانون

محیط سیاسی

تاریخچه حکومت

نوع و ارکان اصلی حکومت

افراد و گروه های با نفوذ

وضعیت ریسک سیاسی

محیط قانونی

قانون اساسی

قانون مالکیت فکری

قوانین سرمایه گذاری مستقیم خارجی

قوانین کنسولی

قوانین مالیاتی

مراحل راه اندازی کسب و کار

عضویت در پیمان های اقتصادی و نهادهای بین المللی

موافقت نامه تجارت آزاد امریکای شمالی

همکاری اقتصادی آسیا و پاسیفیک

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

سازمان تجارت جهانی

بانک توسعه کشورهای آمریکایی

بانک جهانی

سازمان ملل متحد

فصل دوم : محیط فرهنگی

ارکان فرهنگی و اجتماعی

دین

زبان

الگوی زندگی

نهادهای اجتماعی و دینی

رسانه ها

عادتهای خرید و مصرف

تعطیلات رسمی

فرهنگ مذاکره

دیدگاه کلی نسبت به ایران و ایرانی

آداب مذاکره

تحلیل حرکات

فصل سوم : محیط اقتصادی

سیستم اقتصادی و نقش دولت

بخش کشاورزی

بخش صنعت و معدن

بخش خدمات

ویژگی های جمعیتی

تولید ناخالص داخلی (GDP)

شاخص های مهم اقتصادی

درآمد سرانه

نرخ تورم

نرخ بیکاری

دستمزد نیروی کار

ترازها

تراز حساب جاری

تراز حساب سرمایه

تراز تجاری با ایران

میزان ذخایر ارزی

نظام نرخ گذاری

منابع طبیعی

آبهای داخلی

کوه ها و آتشفشانها

آب و هوا

فصل چهارم : زیر ساختها

حمل و نقل

جاده ای

دریایی

ریلی

هوایی

نظام بانکی

دریافت و پرداخت های نقدی

کارت های اعتباری

نظام بیمه ای

زیر ساختهای ارتباطی

مخابرات

اینترنت

بخش دوم : تجارت خارجی

فصل پنجم : اطلاعات کلی

تراز تجاری

صادرات

واردات

کشورهای صادر کننده

ساختار غیر تعرفه ای

سرمایه گذاری های عمده

فصل ششم : مبادلات بازرگانی با ایران

تراز تجاری

واردات مکزیک از ایران

گروه کالایی

اقلام وارداتی

پتانسیل وارداتی از ایران

صادرات مکزیک به ایران

گروه کالایی

اقلام صادراتی

پتانسیل صادراتی به ایران

روابط اقتصادی دو کشور

موافقت نامه

اجلاس ها

هیأتهای تجاری

تحلیل موقعیت (SWOT)

نتیجه گیری و پیشنهاد

زیرساختها

روابط دو جانبه سیاسی ، تجاری

توسعه بازار و بازاریابی

بخش سوم : پیوست ها

فهرست تعدادی از هتل های مکزیک همراه با مشخصات

شرکتهای کرایه ماشین مکزیک

مهم ترین دانشگاههای مکزیک

دفاتر خدماتی و مسافرتی و شرکت هواپیمایی

فرودگاههای مهم مکزیک

اسامی بنادر مهم مکزیک

نام پیمانهای بین المللی که مکزیک در آنها عضویت دارد

منابع و مأخذ

توضیحات تکمیلی

وزن 200 g
انتشارات

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

نویسنده

سازمان توسعه تجارت ایران