راهنمای تجارت با سوریه

90,000 

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

راهنمای تجارت با سوریه

فهرست و محتوای کتاب :

بخش اول : کلیات

اطلاعات پایه

نام کشور

موقعیت جغرافیایی

مساحت

جمعیت

شهرهای مهم

همسایگان

واحد پول

تفاوت های زمان با ایران

فصل اول : محیط سیاسی و قانونی

تاریخچه

نوع حکومت و ارکان اصلی کشور

افراد و گروه های با نفوذ

وضعیت ریسک سیاسی

محیط قانونی

قانون سرمایه گذاری خارجی

قانون سرمایه گذاری

قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی

قوانین گمرکی

قوانین بانکی

قوانین مالکیت فکری

بخشهایی از قوانین سوریه

عضویت در پیمان های اقتصادی و نهادهای بین المللی

فصل دوم : محیط فرهنگی

ارکان فرهنگی و اجتماعی

مذهب

زبان

الگوی زندگی

نهادهای اجتماعی و دینی

رسانه ها

ارزشهای غالب ، آداب و رسوم خاص

تعطیلات رسمی

فرهنگ مذاکره

دیدگاه کلی نسبت به ایران

آداب مذاکره

تحلیل حرکات بدنی

فصل سوم : محیط اقتصادی

سیستم اقتصادی و نقش دولت

بخش نفت

بخش گاز

بخش صنعت

بخش کشاورزی

بخش خدمات

جمعیت

تولید ناخالص داخلی

شاخصهای مهم اقتصادی

درآمد سرانه

نرخ تورم

نرخ بیکاری

دستمزد نیروی کار

میزان ذخایر ارزی

ترازها

تراز تجاری

تراز تجاری با ایران

منابع طبیعی

فصل چهارم : زیرساختها

حمل و نقل

دریایی

هوایی

ریلی

زمینی

نظام بانکی

نظام بیمه ای

پوشش بار (نوع الف )

پوش بار ( نوع ب )

زیرساختهای ارتباطی

بخش دوم : تجارت خارجی

قصل پنجم : اطلاعات کلی

تراز تجاری

صادرات

واردات

کشورهای صادر کننده

ساختارهای تعرفه ای و موانع غیر تعرفه ای

سرمایه گذاری های عمده

سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران در سوریه

فصل ششم : مبادلات بازرگانی با ایران

تراز تجاری

صادرات

واردات

کشورهای صادر کننده

ساخنار تعرفه ای و موانع غیر تعرفه ای

سرمایه گذاری های عمده

سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران در سوریه

فصل ششم : مبادلات بازرگانی با ایران

تراز تجاری

واردات سوریه از ایران

گرو ه کالایی

اقلام وارداتی

پتانسیل صادراتی ایران به سوریه

پتانسیل وارداتی ایران از سوریه

صادرات سوریه به ایران

گروه کالایی

اقلام صادراتی

روابط اقتصادی دو کشور

روابط اقتصادی دو کشور پیش از انقلاب

روابط اقتصادی دو کشور پس از انقلاب

تحلیل موقعیت (SWOT)

نتیجه گیری و پیشنهاد

بخش سوم : پیوستها

هتلهای شهر دمشق

هتلهای شهر آلپو

هتلهای شهر حمص

هتلهای شهر پالمیرا

هتلهای و اقامتگاههای شهر لاتاکیا

هتلهای شهر دیرالزور

هتلهای شهر بصرا

اقامتگاههای شهر طرطوس

هتلهای شهر حما

هتلهای شهر ایوب

موسسات عمومی

اتحادیه ها

کارتهای اعتباری

اطلاعات

بیمارستانهای خصوصی

اجاره ماشینها

برخی شرکتهای کشتیرانی ( در لاتاکیا )

خطوط هوایی موجود در سوریه

پروژه های خدمات فنی و مهندسی ایران در کشور سوریه

منابع و مأخذ

توضیحات تکمیلی

وزن 198 g
انتشارات

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

نویسنده

سازمان توسعه و تجارت ایران