دستنامه مدیریت دانش(جلد دوم)

260,000 

در جلد دوم این کتاب، سرفصل‌هایی چون سازمان دانش، نفوذ بر ذی‌نفعان، فرهنگ و ارتباطات و تغییر، تهیه طرح پیاده‌سازی مدیریت دانش، ایجاد شبکه مدیریت دانش، آزمایش و پایلوت، حاکمیت، تعبیه و راه‌اندازی مدیریت دانش، طراحی شاخص­ها و سیستم گزارش­دهی مدیریت دانش، مواجهه با موانع پیش رو، استقرار و پیاده‌سازی، نمونه‌های عملی پیاده‌سازی در شرکت‌های فعال در صنایع مختلف، پیاده‌سازی در شرکت هوآوی، فرایند یادگیری سریع سازمانی و … به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش اول کتاب، فصل‌های 1 تا 3 به مباحث مقدماتی شامل بحث درباره مدیریت دانش و قلمرو موضوعی، نظری اجمالی بر مراحل پیاده‌سازی، معرفی رویکرد پیشنهادی و 12 مانع و دام اصلی در راه پیاده‌سازی آن اختصاص‌یافته است.

بخش دوم، در فصل‌های 4 تا 10، مباحث آماده‌سازی مطرح شده و به بررسی منابع مورد نیاز پیش از آغاز پیاده‌سازی مدیریت دانش، ازجمله استراتژی، افراد، بودجه، اهداف و شرکا پرداخته است.

طولانی‌ترین بخش کتاب یعنی بخش سوم شامل فصول 11 تا 20 حاوی مباحث ارزیابی و برنامه‌ریزی است. حوزه‌ای که در آن مهم‌ترین تصمیمات اتخاذ می‌شوند. در این بخش فرآیند ممیزی، مفهوم و اجزای بالقوه چارچوب مدیریت دانش، مسائلی چون مدیریت ذینفعان، ارتباطات، فرهنگ و برنامه‌ریزی تفصیلی موردبررسی قرارگرفته‌اند.

بخش چهارم یعنی فصل‌های 21 تا 26 به فرآیند پیاده‌سازی اختصاص‌یافته است. در این بخش مباحثی چون ایجاد شبکه قهرمانان مدیریت دانش، مرحله آزمایش و پایلوت، برنامه گسترش، سیستم سنجش و گزارش‌دهی، دست‌اندازهای مسیر و درنهایت انتقال به سیستم پشتیبانی عملیاتی مدیریت دانش در سازمان تشریح شده‌اند.

در انتها مطالعات موردی در خصوص نحوه پیاده‌سازی مدیریت دانش در یک شرکت نفتی چندملیتی مشهور، یک شرکت مخابراتی برتر چینی، سازمان ورزشی دولتی و یک موسسه حقوقی انگلیسی موردبررسی قرارگرفته‌اند.

مطالعه کتاب «دستنامه مدیریت دانش» را که بی‌اغراق، یکی از بهترین و بی‌نظیرترین منابع موجود در بازار در حوزه مدیریت دانش به حساب می‌آید، به دانشجویان، اساتید، مدیران دولتی و غیر دولتی و هر فرد دیگری که در حوزه مدیریت دانش فعالیت دارد یا به این مباحث علاقه‌دارد، پیشنهاد می‌کنیم.

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

توضیحات

مطالعه کتاب «دستنامه مدیریت دانش» را که بی‌اغراق، یکی از بهترین و بی‌نظیرترین منابع موجود در بازار در حوزه مدیریت دانش به حساب می‌آید، به دانشجویان، اساتید، مدیران دولتی و غیر دولتی و هر فرد دیگری که در حوزه مدیریت دانش فعالیت دارد یا به این مباحث علاقه‌دارد، پیشنهاد می‌کنیم.

توضیحات تکمیلی

انتشارات

چاپ و نشر بازرگانی