حقوق تجارت (کاربردی)

140,000 

مطالب متنوع و قابل استفاده جامعه تجاری و بازرگانی کشوروبنگاه های اقتصادی و به ویژه برای دانشجویان رشته های مختلف بازرگانی ،حسابداری ،گرایش امور گمرکی و بیمه ای

توضیحات

مطالب متنوع و قابل استفاده جامعه تجاری و بازرگانی کشوروبنگاه های اقتصادی و به ویژه برای دانشجویان رشته های مختلف بازرگانی ،حسابداری ،گرایش امور گمرکی و بیمه ای

اطلاعات بیشتر

وزن 271 g
انتشارات

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

نویسنده

علیرضا راشدی