جهانی شدن نیروی کار

30,000 

رباره کتاب:
جهانی شدن نیروی کار عنوان کتابی است از حسن رنگریز که در 266 صفحه و توسط انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نیروی انسانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن رنگریز، کتاب‌های مدیریت منابع انسانی(دانشگاه علوم اقتصادی)، مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت(شرکت چاپ و نشر بازرگانی)، تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی(موسسه کتاب مهربان نشر)، تئوری های سازمان و مدیریت پیشرفته(موسسه کتاب مهربان نشر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

دسته:

توضیحات

جهانی شدن نیروی کار درباره کتاب:
جهانی شدن نیروی کار عنوان کتابی است از حسن رنگریز که در ۲۶۶ صفحه و توسط انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی در سال ۱۳۸۹ به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نیروی انسانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن رنگریز، کتاب‌های مدیریت منابع انسانی(دانشگاه علوم اقتصادی)، مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت(شرکت چاپ و نشر بازرگانی)، تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی(موسسه کتاب مهربان نشر)، تئوری های سازمان و مدیریت پیشرفته(موسسه کتاب مهربان نشر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

توضیحات تکمیلی

وزن 384 g
انتشارات

موسسه مطالعات و پژوھشھای بازرگانی

شابک

978-964-468-143-1

نویسنده

حسن رنگریز (نویسنده) | محمد حسینی (نویسنده) | رضا حیدری (نویسنده)