تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم اطلاعات مدیریت

360,000 

فصول این کتاب به طور عمده بر اساس سرفصل‏های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تالیف شده است، اما نحوه تشریح موضوعات مختلف در آن به گونه ای است که بخش اول کتاب می تواند به‌عنوان یک منبع بسیار مناسب و مفید مورد استفاده دانشجویان رشته مدیریت در گرایش‌های مختلف برای درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، فنون تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و روش‌ها و بخش دوم برای درس سیستم اطلاعات مدیریت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، و مدیران اجرایی به‌ویژه مدیران بخش‌های مختلف بازرگانی، صنعتی و دولتی مفید واقع گردیده‌ و گام کوچکی در جهت غنی بخشی فرهنگ مدیریت کشور قرار گیرد. با این همه لغزش‌ها و کاستی‌های این کتاب برهمه فرهیختگان روشن است و از همین رو نیز مولف به راهنمایی‌های صاحب‌نظران دانش پژوه چشم دوخته تا چاپ‌های بعدی را پربارتر سازد

موجود در انبار (می توان پیش خرید کرد)

توضیحات

فصول این کتاب به طور عمده بر اساس سرفصل‏های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تالیف شده است، اما نحوه تشریح موضوعات مختلف در آن به گونه ای است که بخش اول کتاب می تواند به‌عنوان یک منبع بسیار مناسب و مفید مورد استفاده دانشجویان رشته مدیریت در گرایش‌های مختلف برای درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، فنون تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و روش‌ها و بخش دوم برای درس سیستم اطلاعات مدیریت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، و مدیران اجرایی به‌ویژه مدیران بخش‌های مختلف بازرگانی، صنعتی و دولتی مفید واقع گردیده‌ و گام کوچکی در جهت غنی بخشی فرهنگ مدیریت کشور قرار گیرد. با این همه لغزش‌ها و کاستی‌های این کتاب برهمه فرهیختگان روشن است و از همین رو نیز مولف به راهنمایی‌های صاحب‌نظران دانش پژوه چشم دوخته تا چاپ‌های بعدی را پربارتر سازد

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g