تجارت در آینده

17,000 

تجارت در آینده

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات تکمیلی

انتشارات

موسسه مطالعات و پژوھشھای بازرگانی

نویسنده

محمد جواد ایروانی