تجارت خدمات واردات و صادرات خدمات فنی

170,000 

راهکار توسعه صنعتی به‌منظور رشد اقتصادی هشت درصد طراحی شده بود.
رشد اقتصادی در طول برنامه از طریق توسعه صنعتی فاصله زیادی گرفته است.
موتور محرکه رشد اقتصادی، از طریق توسعه صنعتی امکان‌پذیر نبوده، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، داخلی موجب کاهش رشد از طریق توسعه صنعتی بوده است.
ماهیت خدمات
خدمت را فعالیت یا منفعتی نامحسوس و لمس نشدنی تعریف می‌کنند که یک طرف به طرف دیگر عرضه می‌کند و مالکیت چیزی را نیز به دنبال ندارد. تولید خدمات ممکن است به کالای فیزیکی وابسته باشد یا نباشد.
صادرات خدمات
صادرات خدمات فنی و مهندسی، فناوری اطلاعات، گردشگری، حمل و نقل (هوایی، دریایی، جاده‌ای و ریلی) در رابطه با کالای خروجی از کشور، توریسم پزشکی، صادرات، خدمات پزشکی در ردیف صادرات خدمات طبقه‌بندی می‌شوند.
واردات خدمات
خدمات مشاوران، کارشناسان خارجی در رابطه با نصب و راه‌اندازی، تعمیر و آزمایش دستگاه‌های واحدهای تولیدی و عملیات عمرانی، واردات خدمات نامیده می‌شود.
ماهیت خدمات Nature of Service
فیلیپ کاتلر، چهار ویژگی خاص خدمات را که باعث تفاوت آن با کالاها می‌شود به شرح جدول زیر اعلام کرده است:
Inseparability
تفکیک‌ناپذیری از ارائه‌کنندگان آن
Service Cannot be Separated From Their Provider
Intangibility
نامحسوس، لمس نشدنی
Service Cannot been Seen, felt, heard, OR Smelled Before Purchase
Service
Perishability (Inventory)
غیرقابل ذخیره بودن
Service Cannot be Stored for Later Sale or USEVariability (Inconsistency)
نامشابه بودن، تغییرپذیری
Quality of Services Depend on who Provides Them and when, Where and how
ویژگی‌های امور خدماتی (4I)
1- ناملموس یا نامحسوس بودن خدمت (Intan gibiliy)
خدمات قابل لمس و مشاهده پیش از خرید نیست.
2- نامشابه بودن، تغییرپذیری و ناپیوستگی (Variability Inconsistency)
کیفیت انجام خدمت، به فرد ارائه‌دهنده و زمان و محل آن بستگی دارد.
برای کنترل این مورد می‌توان اقدامات زیر را انجام داد:
– انتخاب نیروی انسانی ماهر و آموزش آن‌ها
– استاندارد کردن فرایند خدمت
– نظارت دقیق بر فرایند انجام خدمت
– رضایتمندی مشتری از طریق سیستم‌های انتقاد و پیشنهاد

در انبار موجود نمی باشد

دسته:

توضیحات

راهکار توسعه صنعتی به‌منظور رشد اقتصادی هشت درصد طراحی شده بود.
رشد اقتصادی در طول برنامه از طریق توسعه صنعتی فاصله زیادی گرفته است.
موتور محرکه رشد اقتصادی، از طریق توسعه صنعتی امکان‌پذیر نبوده، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، داخلی موجب کاهش رشد از طریق توسعه صنعتی بوده است.
ماهیت خدمات
خدمت را فعالیت یا منفعتی نامحسوس و لمس نشدنی تعریف می‌کنند که یک طرف به طرف دیگر عرضه می‌کند و مالکیت چیزی را نیز به دنبال ندارد. تولید خدمات ممکن است به کالای فیزیکی وابسته باشد یا نباشد.
صادرات خدمات
صادرات خدمات فنی و مهندسی، فناوری اطلاعات، گردشگری، حمل و نقل (هوایی، دریایی، جاده‌ای و ریلی) در رابطه با کالای خروجی از کشور، توریسم پزشکی، صادرات، خدمات پزشکی در ردیف صادرات خدمات طبقه‌بندی می‌شوند.
واردات خدمات
خدمات مشاوران، کارشناسان خارجی در رابطه با نصب و راه‌اندازی، تعمیر و آزمایش دستگاه‌های واحدهای تولیدی و عملیات عمرانی، واردات خدمات نامیده می‌شود.
ماهیت خدمات Nature of Service
فیلیپ کاتلر، چهار ویژگی خاص خدمات را که باعث تفاوت آن با کالاها می‌شود به شرح جدول زیر اعلام کرده است:
Inseparability
تفکیک‌ناپذیری از ارائه‌کنندگان آن
Service Cannot be Separated From Their Provider
Intangibility
نامحسوس، لمس نشدنی
Service Cannot been Seen, felt, heard, OR Smelled Before Purchase
Service
Perishability (Inventory)
غیرقابل ذخیره بودن
Service Cannot be Stored for Later Sale or USEVariability (Inconsistency)
نامشابه بودن، تغییرپذیری
Quality of Services Depend on who Provides Them and when, Where and how
ویژگی‌های امور خدماتی (۴I)
۱- ناملموس یا نامحسوس بودن خدمت (Intan gibiliy)
خدمات قابل لمس و مشاهده پیش از خرید نیست.
۲- نامشابه بودن، تغییرپذیری و ناپیوستگی (Variability Inconsistency)
کیفیت انجام خدمت، به فرد ارائه‌دهنده و زمان و محل آن بستگی دارد.
برای کنترل این مورد می‌توان اقدامات زیر را انجام داد:
– انتخاب نیروی انسانی ماهر و آموزش آن‌ها
– استاندارد کردن فرایند خدمت
– نظارت دقیق بر فرایند انجام خدمت
– رضایتمندی مشتری از طریق سیستم‌های انتقاد و پیشنهاد

توضیحات تکمیلی

وزن 157 g
انتشارات

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

نویسنده

ایرج زینال زاده