بیمه حمل و نقل در تجارت بین الملل رحیم محترم

300,000 

این کتاب مبحث بیمه حمل ونقل بین المللی را بصورت کاربردی بر اساس قواعد داخلی و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار میدهداستفاده از کتاب بیمه حمل و نقل در تجارت بین الملل به کارشناسان و مدیران بازرگانی، صادرات و واردات، مدیران و کارشناسان حقوقی و دانشجویان رشته های بازرگانی، کسب و کار، حقوق، اقتصاد توصیه می شود.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

این کتاب مبحث بیمه حمل ونقل بین المللی را بصورت کاربردی بر اساس قواعد داخلی و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار میدهداستفاده از کتاب بیمه حمل و نقل در تجارت بین الملل به کارشناسان و مدیران بازرگانی، صادرات و واردات، مدیران و کارشناسان حقوقی و دانشجویان رشته های بازرگانی، کسب و کار، حقوق، اقتصاد توصیه می شود.

فصل اول : آشنایی با بیمه و اصول عقد بیمه

فصل دوم : آشنایی با حالت های بیمه حمل و نقل کالا

فصل سوم : فرآیند اجرایی انعقاد قرارداد بیمه تا مطالبه خسارت

پیوست ها:

متن کامل شرایط بیمه گران (A,B,C)

مصادیق زیان همگانی

لغت نامه انگلیسی انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

 

توضیحات تکمیلی

وزن 200 g
انتشارات

آترا