بیمه حمل و نقل در تجارت بین الملل رحیم محترم

300,000 

این کتاب مبحث بیمه حمل ونقل بین المللی را بصورت کاربردی بر اساس قواعد داخلی و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار میدهداستفاده از کتاب بیمه حمل و نقل در تجارت بین الملل به کارشناسان و مدیران بازرگانی، صادرات و واردات، مدیران و کارشناسان حقوقی و دانشجویان رشته های بازرگانی، کسب و کار، حقوق، اقتصاد توصیه می شود.

توضیحات

این کتاب مبحث بیمه حمل ونقل بین المللی را بصورت کاربردی بر اساس قواعد داخلی و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار میدهداستفاده از کتاب بیمه حمل و نقل در تجارت بین الملل به کارشناسان و مدیران بازرگانی، صادرات و واردات، مدیران و کارشناسان حقوقی و دانشجویان رشته های بازرگانی، کسب و کار، حقوق، اقتصاد توصیه می شود.

اطلاعات بیشتر

وزن 200 g
انتشارات

آترا