بازخورد اثربخش

120,000 

بازخورد اثربخش
افراد را پیوسته ارزیابی کنید
گفت‌و‌گوهای دشوار را مدیریت کنید
بهترین نتیجه را به دست آورید
چه با یک کارمند مشکل‌ساز مواجهید و چه می‌خواهید کار خوبِ یکی از همکاران‌تان را ستایش کنید، باید منظور خود را به شیوه‌ای انتقال دهید که باعث ایجاد تغییرات مثبت در دیگران شود. بازخورد اثربخش به سرعت شما را با اصول ارائه‌ی بازخورد نتیجه‌بخش آشنا می‌کند. اصولی از قبیل:
·        انتخاب زمان مناسب برای صحبت.
·        استفاده از گفتمان مؤثر.
·        کمک به افرادی با عملکرد عالی و متوسط.
·        تدوین برنامه‌ای برای پیگیری اثربخش.

موجود در انبار

توضیحات

بازخورد اثربخش
افراد را پیوسته ارزیابی کنید
گفت‌و‌گوهای دشوار را مدیریت کنید
بهترین نتیجه را به دست آورید
چه با یک کارمند مشکل‌ساز مواجهید و چه می‌خواهید کار خوبِ یکی از همکاران‌تان را ستایش کنید، باید منظور خود را به شیوه‌ای انتقال دهید که باعث ایجاد تغییرات مثبت در دیگران شود. بازخورد اثربخش به سرعت شما را با اصول ارائه‌ی بازخورد نتیجه‌بخش آشنا می‌کند

توضیحات تکمیلی

انتشارات

آموخته