بازار داخلی و خارجی صنعت فولاد و آثار سیاست های ایجاد بورس فلزات و طرح جامع فولاد بر آن

توضیحات

بازار داخلی و خارجی صنعت فولاد و آثار سیاست های ایجاد بورس فلزات و طرح جامع فولاد بر آن

توضیحات تکمیلی

وزن 274 g
انتشارات

موسسه مطالعات و پژوھشھای بازرگانی

شابک

9644691814

نویسنده

منصور عسگری