اقتصاد حمل و نقل

150,000 

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

اقتصاد حمل و نقل

فهرست و محتوای کتاب :

فصل اول: تکامل تاریخی و اهمیت اقتصادی توسعه و حمل ونقل

فصل دوم: پیدایش حرک و علل آن

فصل سو م: توزیع حرکات

فصل چهارم: عرضه و تقاضای حمل ونقل

فصل پنجم: هزینه های حمل و نقل

فصل ششم: قیمت گذاری حمل و نقل

فصل هفتم: سرمایه گذاری حمل و نقل

فصل هشتم: نقاط و راه ها

فصل نهم: شبکه های حمل و نقل و سیاست های توسعه منطقه ای

منابع و مراجع

واژه نامه

فهرست جداول

فهرست نمودارها

فهرست اشکال

توضیحات تکمیلی

وزن 400 g
انتشارات

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

شابک

9789644682218

نویسنده

دکتر علی محمودی