اصول نامه نگاری تجارت جهانی.

280,000 

اطلاعات بیشتر

وزن 420 g
انتشارات

چاپ و نشر بازرگانی

نویسنده

محمد ابراهیم گوهریان