اصول مدیریت بازاریابی خدمات-ویراست دوم

522,000 

موجود در انبار

توضیحات

اصول مدیریت بازاریابی خدمات

فهرست و محتوای کتاب :

فصل اول : چرا مطالعه بخش خدمات لازم است؟

فصل دوم : شناخت فرایند خدمات

فصل سوم : تماس مشتری با سازمانهای خدماتی

فصل چهارم : خدمات از دیدگاه مشتری

فصل پنجم : بهره وری و کیفیت

فصل ششم : مدیریت روابط و ایجاد وفاداری در مشتری

فصل هفتم : مدیریت شکایات و بهبود خدمات

فصل  هشتم : جایگاه یابی و طراحی خدمات

فصل نهم: فایده ی اضافی با ارکان مکمل محصول

فصل دهم: طراحی سامانه های عرضه ی خدمات

فصل یازدهم: قیسمت و سایر هزینه های خدمات

فصل دوازدهم: اموزش مشتری و فعالیت های پیشبردی خدمات

فصل سیزدهم: ابزارهای بازاریابان خدماتی

فصل چهاردهم: تعادل بین تقاضا و امکانات عرضه

فصل پانزدهم: مدیریت صف های انتظار و پیش گزینی جا

فصل شانزدهم: کارکنان خدماتی(از استخدام تا نگهداری)

توضیحات تکمیلی

وزن 400 g
انتشارات

آموخته

شابک

9786009101443

نویسنده

کریستوفر لاولاک لارن رایت

مترجم

بهمن فروزنده