استعدادیابی و استعدادپروری

130,000 

وقتی خود را کامل بشناسی و پی به توانمندیهای درونت ببری شکوفه های استعدادت سر از خاک می اورند و جوانه می زنند و آنگاه با نسیم فرصتها و آب دانش نهال استعدادت را به درختی تنومند تبدیل کن آفتایش رابزدای  ودر مراقبتش کوشا باش.. آنگاه به تو می گویم بعارت را خوب باور کردی میوه های شیرین درخت زندگی ات گوارای وجودت باد..

موجود در انبار

توضیحات

وقتی خود را کامل بشناسی و پی به توانمندیهای درونت ببری شکوفه های استعدادت سر از خاک می اورند و جوانه می زنند و آنگاه با نسیم فرصتها و آب دانش نهال استعدادت را به درختی تنومند تبدیل کن آفتایش رابزدای  ودر مراقبتش کوشا باش.. آنگاه به تو می گویم بعارت را خوب باور کردی میوه های شیرین درخت زندگی ات گوارای وجودت باد..

اطلاعات بیشتر

وزن 200 g
انتشارات

آموخته