استراتژی کلان بنگاه

360,000 

موجود در انبار

توضیحات

دیباچه مترجمین

در صده اخیر – شاهد رشدهای انفجارگونه در اقتصاد جهان بوده­ایم و شرکت ها، سازمانها و ارگانهای کلان اقتصادی بازیگران اصلی و پرچم داران این روند بوده ­اند. به عبارتی دیگر رشد اقتصادی جوامع همواره وابسته به عملکردِ – بنگاه­های اقتصادی فعال در آنها بوده است و هرچه در زمان به پیش می رویم ارزش عملکرد بنگاه­های اقتصادی برای جوامع و دولت‌ها آشکارتر می شود.

از سوی دیگر نیز بر هیچکس پوشیده نیست که دلیل بحران اقتصادی دهه ابتدایی قرن بیست و یکم حاصل عملکرد اشتباه چنین بنگاه هایی بوده است که جریانات مالی کشورهای صنعتی و توسعه یافته را هدایت می کردند. با توسعه بنگاه های بزرگ اقتصادی که در اغلب کشورها به بنگاه­های مادر تبدیل شده­ اند به مرور سوالات مرتبط و نیازهای ویژه این بنگاه‌ها مطرح گردید، از این روی دانشمندان و نظریه پردازان معتبر علمی دنیا، رویکردی جدی­تر به مقوله بنگاه­های بزرگ اقتصادی پیدا نمودند و مدارس کسب و کار، طرح های مطالعاتی متعددی تعریف کردند تا در این توسعه و تکامل نقشی مؤثر داشته باشند. دولت ها نیز به عنوان عامل تعیین کننده در مدیریت شرایط محیطی کسب و کار، رویکردی پویا تر نسبت به گذشته اتخاذ نموده­اند.

یکی از معتبرترین مدارس کسب و کار جهان به نام اشریج به همت دو نفر از دانشمندان خود آقایان گولد و کمبل بالغ بر بیست سال است که به مطالعه و بررسی شرکت های بزرگ می پردازد. رویکرد این موسسه و مدرسان آن همواره با محوریت توسعه، تطبیق و پیاده سازی متوازن استراتژی در این گونه بنگاه ها بوده است. نویسندگان کتاب حاضر تعابیر و اصطلاحات پراهمیت و کاربردی همچون بنگاه مادر، مزیت مادری، ارزش افزایی بنگاه مادر را به ادبیات مدیریت افزوده‌، یا توسعه داده اند. آنچه نویسندگان این کتاب بیش از هر چیز دیگری بر آن تمرکز داشته‌اند چگونگی ارتباط مدیران ارشد یک بنگاه مادر با واحدهای تابعه آن است. بر اساس نظر نویسندگان، مدیران ارشد در شرکت های بزرگ، تأثیر دوگانه­ای بر واحدهای تابعه مستقل و غیر مستقل دارند. از طرفی با اتخاذ راهبردهای درست و به‌موقع امکان ارزش افزایی در این واحدها را فراهم می‌آورند و از دیگر سوی درصورت انتخاب سیاست­های راهبردی نادرست و یا اجرای نا­بهنگام آنها باعث تخریب ارزش می­شوند. نویسندگان این کتاب با تشریح مناسب مسئله در نهایت به ارائه چهارچوب و راهکارهای اساسی جهت مدیریت شرکت های بزرگ با واحدهای تابعه متعدد می پردازند-که در غالب استراتژی­های دفاتر مرکزی نمایان می­گردد و این موضوعِ مهم تنها در صورت همگنی و انسجام همه رفتارها و سیاست ها درتمامی سطوح بنگاه مادر حاصل می­شود.

مترجمین این کتاب نیز خود افتخار خدمت در سطوح راهبردی در شرکت‌های بزرگ چند کسب و کاره که در ایران به عنوان هلدینگ شناخته می شوند را داشته اند و بطور مستمر با مسائل مترتب بر این شرکت ها مواجه بوده‌اند. بر همین اساس و با درک ضرورتِ توجه به این مقوله در کشور، گروه مترجمین کتاب حاضر -که به گواه مدیران ارشد بنگاه­های بزرگ دنیا از بهترین مراجع برای هدایت و رهبری شرکت­های مادر و شرکت­های تابعه می باشد را انتخاب نموده اند تا در توسعه و فراگیر نمودن این دانش در کشور سهمی داشته باشند.

نیاز مبرم کشور به حصول رشد اقتصادی که خود مستلزم توسعه کسب و کارها بخصوص در سطح بنگاه های بزرگ اقتصادی است ایجاب می‌نماید که هر اندیشمند و مخاطب علم مدیریت در خصوص عملکرد اینگونه بنگاه‌ها در ایران بیاندیشد و در رابطه با چگونگی بهره گیری از دانش و تجربه ارزنده جهان ارائه راهکار نماید. امید است، ترجمه کتاب پیش رو پنجره­ای جهت اندیشیدن برای یافتن راهبردهای بهینه در شرکت­های مادر ایرانی باز نماید.

توضیحات تکمیلی

وزن 542 g
انتشارات

شرکت چاپ و نشر بازرگانی