ارزیابی طرح های تولیدی

200,000 

برترین روشهای کاربردی سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه ها

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

مجموعه حاضر برگرفته از تجربیات عینی و عملی نگارنده با اجرای بیش از ۸۰ طرح صنعتی، عمرانی و توسعه ای است. نگارنده با در نظر گرفتن ویژگی بومی و کاربردی  با آمار مستند به پیوند علمی و اجرایی رابطه دانشگاه و صنعت از دریچه علمی و ابعاد فنی، اقتصادی و مالی می پردازد. کتاب بستر مناسبی برای آشنایی دانشجویان با صنعت از دید مالی فراهم می آورد. در ادامه مسائل مالی طرح ها و پروژه ها از جمله سرمایه گذاری، ساختار سرمایه بهینه در شرایط اطمینان، ارتباط ارزشیابی تجاری، بررسی فنی طرح، بازاریابی، بررسی اقتصادی و مالی طرح ، هزینه سرمایه ، تسهیلات مالی در قالب یک نمونه کاربردی از پروژه مطرح می گردد.

توضیحات تکمیلی

انتشارات

چاپ و نشر بازرگانی

نویسنده

دکتر سید مهدی مطهری