راهنمای مدیریت موسسات کوچک و متوسط (SMEs) توصیه شده توسط سازمان بین المللی کار (ILO) برای دوره های کار آفرینی

نمایش یک نتیجه