چگونه زندگی بهتری داشته باشیم

110,000 

در انبار موجود نمی باشد

دسته:

توضیحات

چگونه زندگی بهتری داشته باشیم

کمی بیشتر مایه بگذارید،سود بیشتری برداشت کنید

مقدمه
همه افراد دوست دارند غنی و توانمند گردند.
اما غالب آنها تصور می کنند که توانگری تنها دربرگیرنده کسب ثروت است.
در حالی که اصلی مزبور تمامی موضوعات خارج از مبحث ثروت را شامل می شود.
داشتن ارتباط مفید و ارزشمند باعث توانگری انسان میگردد که مهم تر از ثروت به حساب میآید.
ارتباطات مفید و مؤثر موجب کسب موفقیت، خشنودی و دستیابی به ثروت می شود.

توضیحات تکمیلی

وزن 275 g
انتشارات

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

نویسنده

مایکل هاپل

مترجم

احمد روستا