فروش ویژه

راهنمای نگارش نامه های بازرگانی

انتشارات: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
شابک: 9789644682506
نویسنده: اشلی
مترجم: فروزان مثنویان مطلق
موجودی: در انبار
قیمت: 170,000 ریال

راهنمای نگارش نامه های بازرگانی

فهرست و محتوای کتاب :

فصل اول: نامه،دورنگار ورایانامه

فصل دوم: درونه و شیوه

فصل سوم: پرس و جو

فصل چهارم: پاسخ و نرخدهی

فصل پنجم: سفارش

فصل ششم: پرداخت

فصل هفتم: شکایت و رسیدگی

فصل هشتم: اعتبار

فصل نهم: بانکداری

فصل دهم: کارگزار و کارگزاری

متعلق به: مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان