مقدمه ای بر حقوق کسب و کارهای خانگی

230,000 

با توجه به شرایط و ویژگی های خاص کسب و کارهای خانگی و بویژه حمایت های قانونی که از این کسب و کارها صورت میگیرد در این کتاب تلاش شده است تا مباحث از این نوع کسب و کار ارائه گردد تا ضمن اینکه مخاطبین و خوانندگان محترم با ابعاد حقوقی کسب و کارهای خانگی در نظام حقوق ایران آشنا می شوند خلاء ها و نارسایی های حقوقی که در این زمینه وجود دارد را نیز بشناسند با توسعه روز افزون فناوری اطلاعات قرار گرفته است وجود زمینه های مناست مقررات گذاری و توجه به سیاست مقررات گذاری برای حذف مقررات مزاحم کسب و کار و ایجاد راهکارهای مناسب در جهت اعمال حمایت های قانونی و نهادی می تواند تاثیر قابل توجهی بر توسعه این کسب و کارها داشته باشد

موجود در انبار

توضیحات

با توجه به شرایط و ویژگی های خاص کسب و کارهای خانگی و بویژه حمایت های قانونی که از این کسب و کارها صورت میگیرد در این کتاب تلاش شده است تا مباحث از این نوع کسب و کار ارائه گردد تا ضمن اینکه مخاطبین و خوانندگان محترم با ابعاد حقوقی کسب و کارهای خانگی در نظام حقوق ایران آشنا می شوند خلاء ها و نارسایی های حقوقی که در این زمینه وجود دارد را نیز بشناسند با توسعه روز افزون فناوری اطلاعات قرار گرفته است وجود زمینه های مناست مقررات گذاری و توجه به سیاست مقررات گذاری برای حذف مقررات مزاحم کسب و کار و ایجاد راهکارهای مناسب در جهت اعمال حمایت های قانونی و نهادی می تواند تاثیر قابل توجهی بر توسعه این کسب و کارها داشته باشد

توضیحات تکمیلی

وزن 200 g