مدیرمداری مدیر ۲۰ دقیقه‎ای هاروارد

120,000 

مدیرمداری
روابط مستحکم برقرار کنید
انتظارات روشن ایجاد کنید
ایده‌های خود را گسترش دهید
رئیس شما نقش مهمی در زندگی شغلی‌تان دارد. با در نظر گرفتن این نکته، این رابطه‌ی شغلی حساس و مهم را چگونه بدون بازی‌های سیاسی یا گذشتن از شخصیت خود مدیریت می‌کنید؟ مدیرمداری نکاتی کوتاه و تخصصی درباره‌ی موارد زیر ارائه می‌دهد:
·        درک اولویت‌ها و فشارهای مدیرتان.
·        ایجاد فضایی مثبت در رابطه.
·        مدیریت انتظارات و شخصیت افراد.
·        کسب اعتماد و احترام متقابل.

موجود در انبار

توضیحات

رئیس شما نقش مهمی در زندگی شغلی‌تان دارد. با در نظر گرفتن این نکته، این رابطه‌ی شغلی حساس و مهم را چگونه بدون بازی‌های سیاسی یا گذشتن از شخصیت خود مدیریت می‌کنید؟ مدیرمداری نکاتی کوتاه و تخصصی درباره‌ی موارد زیر ارائه می‌دهد:
·        درک اولویت‌ها و فشارهای مدیرتان.
·        ایجاد فضایی مثبت در رابطه.
·        مدیریت انتظارات و شخصیت افراد.
·        کسب اعتماد و احترام متقابل

اطلاعات بیشتر

وزن 150 g
انتشارات

آموخته