قراردادهای نمایندگی و توزیع بین المللی DVD آموزشی

1,400,000 

بسته آموزش قراردادهای نمایندگی و توزیع بین الملل شامل دو عدد دی وی دی فیلم آموزشی به مدت شش ساعت و چندین فایل کمک آموزشی الکترونیکی و نمونه قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی می باشد. در این پکیج آموزشی سعی شده تنظیم قرارداد نمایندگی و توزیع با توجه به اطلاعات توافق شده با یک شرکت خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر تعهدات متقابل طرفین نیز توجه شود.آموزش نحوه نگارش و تنظیم قرار دادهای نمایندگی و قرار دادهای توزیع در حوزه تجارت و بازرگانی بین الملل ویژه مدیران بازرگانی، مشاورین حقوقی شرکت ها و وکلا شامل سرفصل های ذیل

 • مقایسه قراردادهای نمایندگی و توزیع
 • ساختار قراردادهای نمایندگی و توزیع
 • مقدمات تنظیم قراردادها
 • ساختار پیش گفتار قراردادها و معرفی طرفها
 • ماده تعاریف
 • دوره قرارداد و انواع مدت و تاریخ ها
 • محصول و چگونگی تعریف آن
 • قلمرو قرارداد
 • تعهدات و مسئولیت های شرکت مادر
 • تعهدات و مسئولیت های مادر
 • تعهدات و مسئولیت های شرکت نماینده یا توزیع کننده
 • شرایط پرداخت و تسویه حساب
 • قیمت و چگونگی تعیین آن
 • ماده بازاریابی و فروش
 • فسخ قرارداد
 • تبعات فسخ
 • اعلامیه ها و زیان
 • محرمانگی اطلاعات
 • فروس ماژور
 • قانون حاکم بر قرارداد
 • حل و فصل اختلافات گمرمی

توضیحات

آموزش نحوه نگارش و تنظیم قرار دادهای نمایندگی و قرار دادهای توزیع در حوزه تجارت و بازرگانی بین الملل ویژه مدیران بازرگانی، مشاورین حقوقی شرکت ها و وکلا و شامل سرفصل های ذیل

 • مقایسه قراردادهای نمایندگی و توزیع
 • ساختار قراردادهای نمایندگی و توزیع
 • مقدمات تنظیم قراردادها
 • ساختار پیش گفتار قراردادها و معرفی طرفها
 • ماده تعاریف
 • دوره قرارداد و انواع مدت و تاریخ ها
 • محصول و چگونگی تعریف آن
 • قلمرو قرارداد
 • تعهدات و مسئولیت های شرکت مادر
 • تعهدات و مسئولیت های مادر
 • تعهدات و مسئولیت های شرکت نماینده یا توزیع کننده
 • شرایط پرداخت و تسویه حساب
 • قیمت و چگونگی تعیین آن
 • ماده بازاریابی و فروش
 • فسخ قرارداد
 • تبعات فسخ
 • اعلامیه ها و زیان
 • محرمانگی اطلاعات
 • فروس ماژور
 • قانون حاکم بر قرارداد
 • حل و فصل اختلافات گمرمی

اطلاعات بیشتر

وزن 150 g
انتشارات

آترا