قراردادهای خرید فروش بین الملل DVD رحیم محترم

1,600,000 

 • پکیج آموزش قراردادهای خرید و فروش بین الملل شامل سه عدد دی وی دی
 • فیلم آموزشی به مدت هشت ساعت و چندین فایل کمک آموزشی الکترونیکی ازجمله نمونه قراردادهای بازرگانی خارجی خرید بین المللی می باشد. هدف این بسته آموزش و انتقال چگونگی تنظیم و نگارش قرارداد خرید و فروش برای یک معامله بین المللی ، بررسی و تکمیل آخرین نسخه قرارداد استاندارد اتاق بازرگانی بین المللی و تحلیل جزییات مهم قرارداد در یک پروژه اجرایی می باشد.
 • ساختار قرارداد های خرید و فروش
 • چگونگی معرفی طرفهای قرارداد خرید و فروش
 • کالای مورد معامله
 • قیمت گذاری در قراردادهای خرید و فروش و جزئیات مربوطه
 • زمان تحویل
 • شرایط و روش های پرداخت بین المللی
 • اینکوترمز در قرارداد های خرید و فروش
 • فسخ قرارداد
 • اسناد محموله و انواع آن
 • بازرسی کالا در مبدا و مقصد
 • سقف مسئولیت در قبال عدم انطباق کالا
 • مسئولیت در قبال تاخیر
 • حمل و نقل و تحویل کالا
 • دموراژ و دیسپچ در قراردادهای خرید و فروش
 • فورس ماژور  و قانون حاکم بر قرارداد

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

توضیحات

 • پکیج آموزش قراردادهای خرید و فروش بین الملل شامل سه عدد دی وی دی
 • فیلم آموزشی به مدت هشت ساعت و چندین فایل کمک آموزشی الکترونیکی ازجمله نمونه قراردادهای بازرگانی خارجی خرید بین المللی می باشد. هدف این بسته آموزش و انتقال چگونگی تنظیم و نگارش قرارداد خرید و فروش برای یک معامله بین المللی ، بررسی و تکمیل آخرین نسخه قرارداد استاندارد اتاق بازرگانی بین المللی و تحلیل جزییات مهم قرارداد در یک پروژه اجرایی می باشد.
  • ساختار قرارداد های خرید و فروش
  • چگونگی معرفی طرفهای قرارداد خرید و فروش
  • کالای مورد معامله
  • قیمت گذاری در قراردادهای خرید و فروش و جزئیات مربوطه
  • زمان تحویل
  • شرایط و روش های پرداخت بین المللی
  • اینکوترمز در قرارداد های خرید و فروش
  • فسخ قرارداد
  • اسناد محموله و انواع آن
  • بازرسی کالا در مبدا و مقصد
  • سقف مسئولیت در قبال عدم انطباق کالا
  • مسئولیت در قبال تاخیر
  • حمل و نقل و تحویل کالا
  • دموراژ و دیسپچ در قراردادهای خرید و فروش
  • فورس ماژور  و قانون حاکم بر قرارداد

توضیحات تکمیلی

وزن 200 g