سری کتاب های کاربردی در تجارت و صنعت (هفت جلدی)

140,000 

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

سری کتاب های کاربردی در تجارت و صنعت (هفت جلدی)

توضیحات تک به تک هفت جلد:
۱-برای این که با اطمینان نسبت به کشور سازنده یا تهیه کننده یک کالا اظهار نظر نماییم ضوابط و معیارهایی لازم است که در قالب قواعد مبدا ارائه میگردد.قواعد مبدا مقررات ویژه ناشی از اصول مصوب به وسیله قوانین ملی یا موافقت نامه های بین المللی است که به منظور تعیین مبدا به وسیله یک کشور اعمال می شود.اطلاع از کشور سازنده کالا با توجه به ممنوعیت ها و محدویت ها،ترجیحات تعرفه ای،اطمینان از خصوصیات فنی،ارزش صادراتی و گمرکی کالا،آمار تجارت و مبادلات خارجی بسیار حائز اهمیت است.کتاب حاضر با زبانی ساده ضمن آشنایی خواننده با تعاریف و فرم های گواهی مبدا و معرفی قواعد مبدا در بعضی موافقت نامه های چندجانبه تاثیر آن را در اجرای مقررات گمرکی نشان می دهد.نگارنده به تعریف قواعد مبدا طبق واژه نامه سازمان جهانی گمرک پرداخته و مفهوم مبدا را به عنوان کشور یا منطقه ای در یک کشور که کالا در آنجا تولید می شود تشریح مینماید.در ادامه نیز نقش تعرفه های گمرکی،اسناد تعیین کننده مبدا،قواعد مبدا و معیارهای تعیین مبدا،تشخیص مبدا کالاهای موجود در بازار را ارائه مینماید.
۲-رویه های گمرکی با افزایش مدیریت خطر در گمرک در راستای کارایی گمرک در تجارت، آهنگ ترخیص سریع کالا صرف نظر از بازرسی های ملموس را افزایش داده است.وضع مرور زمان که بررسی تفصیلی مدارک و اسناد را در فرصتی پس از ترخیص میسر می سازد حائز اهمیت است.اطلاع از جزئیات راجع به مدت،انقطاع مرور زمان،اسقاط و یا تعلیق احتمالی آن و زمان طرح موضوع برای گمرک و صاحبان کالا بسیار اهمیت دارد.مرور زمان همواره از سوی مدعی علیه ایراد می شود،بنابرین مدعی به عنوان یک طرف دعوا،طرح دعوا می کند.کارگزار گمرکی لازم است تا به نحوه قطع مرور زمان و اینکه چه نکاتی قاطع مرور زمان هستند یا چه نکاتی این حق را از بین می برند آشنایی پیدا کند. قانون گمرک در ضمن ۲ ماده و در طی چندسطر مرور زمان را بیان نموده اما کتاب حاضر به توضیحات تکمیلی و شرح این موارد می پردازد.کتاب در ادامه به تعاریف،کلیات و تشریح قطع مرور زمان،اسقاط مرور زمان،تعلیق مرور زمان،کالای موجود در گمرک و مرور زمان،مواعد قانونی می پردازد.در خاتمه نیز چند نمونه مطالبه نامه، درخواست استرداد و نامه های گمرک به همراه خودآزمایی آورده شده است.
۳-یکی از راهکارهای موثر که به عنوان یک اصل در تجارت برون مرزی مورد توجه کشورهاست، استرداد است.کشورها خود را به آن ملزم دانسته چرا که بدون رعایت آن عملا امکان رقابت در بازارهای هدف از بین می رود.استرداد در پایین آمدن بهای صادراتی کالا با اعمال تعدیلات راجع به حقوق،مالیات ها و عوارضی که در مواد اولیه یا اجزای تشکیل دهنده یک محصول ثانوی صادر می شود، از پیش وجود داشته است.بدون کسر آنها امکان حضور محصولات تولیدی در داخل و بازارهای هدف وجود نخواهد داشت.کتاب حاضر ضمن آشنایی با روش استرداد،نحوه درست استفاده از آن را برای کالاهایی که صادر می شوند ارائه می دهد.کتاب برای استفاده کلیه صادرکنندگان،کارشناسان و مدیرانی که در رابطه با صادرات ،بازاریابی و رقابت پذیری کالا در بازار هدف دارای دغدغه هستند مفید است.در ادامه به کلیات،تعاریف، مستندات قانونی،تشریح استرداد وجوه اضافه پرداختی قبل و بعد از ترخیص کالا از گمرک و همچنین استرداد گمرکی و مالیاتی می پردازد.در انتها نیز نکات مهمی که در مورد استرداد باید رعایت شود را به همراه شیوه استرداد در سایر کشورها را ارائه مینماید.
۴-از جمله موارد مهم و چالش برانگیز برای گمرک و مراجعین ،تعرفه صحیح کالا یا کد هشت رقمی موسوم به تعرفه گمرکی در نظام طبقه بندی هماهنگ شده،توصیف و کدگذاری کالا است.برای هر وارد کننده یا صادر کننده کالا بسیار مهم است که شماره تعرفه گمرکی یا کد هشت رقمی کالایی که می خواهد وارد یا صادر نماید را بشناسد.این کد در سامانه طبقه بندی کالا در کشور مبتنی بر یک سامانه بین المللی موسوم به HS هماهنگ شده و به پیوست کتاب قانون و مقررات صادرات و واردات هرساله از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت منتشر میگردد. در این کتاب اصول طبقه بندی مبتنی بر قواعد عمومی شش گانه و تاثیر متن شماره ها  و یادداشت های قانونی قسمت ها و فصل تشریح گردیده است.ساختار این کتاب طبقه بندی که به نمانکلاتور گمرکی موسوم است با توضیح اجزای هشت رقمی در بیان فصل،بخش،زیربخش و شماره های فرعی داخلی ارائه گردیده است.در ادامه نیز به تعاریف،اهمیت طبقه بندی کالا در گمرک،پیدایش نمانکلاتورهای آماری و تعرفه ای،استفاده از جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات پرداخته است. در انتها نیز یادداشتهای توضیحی،فهرست های الفبایی،استعلام تعرفه از گمرک ایران و نظر سازمان جهانی گمرک ارائه گردیده است.
۵-صاحبان کالا مجاز هستند نمایندگان خود را برای انجام امور گمرکی با دادن وکالت به گمرک اعزام نمایند.اما بسیاری از صاحبان کالا ترجیح میدهند برای این امور از کارگزاران گمرکی استفاده نمایند.استفاده از این کارگزاران میتواند در احتراز از تخلف و عوارضی که اظهار خلاف در پی خواهد داشت موثر باشد.کارگزار گمرکی با اخذ وکالت از صاحبان کالا،کار مراجعه به گمرک و انجام تشریفات گمرکی و ترخیص را انجام میدهد.برای مبادرت به این وظیفه داشتن پروانه کارگزاری از گمرک الزامی است.کارگزار گمرکی علاوه بر داشتن مهارت که موجب صدور پروانه میگردد باید جزییات و اصولی را که در این کتاب به آن اشاره شده است را بداند.این کتاب راهنمای مفیدی برای حق العمل کاران،صاحبان کالا و کارفرمایانی است که امور مربوط به ترخیص کالا را به این افراد واگذار می کنند.نگارنده تعاریف مرتبط را به همراه شرایط احراز گارگزاری،توانایی های کارگزار و حدود اختیارات آنها ارائه می نماید.در ادامه اقدامات کارگزار گمرکی را پیش و پس از مراجعه به گمرک را تشریح می نماید. در انتها نیز مسئولیتهای کارگزار گمرکی در مقابل گمرک را توضیح میدهد.
۶-اساس کار در گمرک در اجرای وظایف، مسئولیت ها و اختیارات این سازمان از یک سو و از سوی دیگر حقوق صاحبان کالا در اجرای مقررات گمرکی در همه کشورها را، قانون گمرک تشکیل می دهد.در ایران بالغ بر چهل سال قانون و آیین نامه ای اجرا می شد که هم برای کارکنان گمرک و هم کارگزاران گمرکی و صاحبان کالا شناخته شده بود. در ویرایش جدید قانون که در سال ۹۰ ابلاغ گردید تغییرات اندکی در محتوا ایجاد شده است. اما با توجه به تغییرات عمده ای در جانمایی احکام و شماره به وجود آمده است. با توجه به اینکه مطالعه جز به جز ۱۶۵ ماده،بالغ بر ۱۶۲ تبصره و ۱۷۵ بند برای مراجعه به گمرک و پیشبرد امور مربوط به ترخیص کالا و سایر حقوق صاحبان کالا  کار آسانی نیست،کتاب حاضر راهنمای مناسبی خواهد بود.در ادامه کتاب به اظهار و ترخیص کالا،حقوق ورودی،تفاوت بین حقوق ورودی و حقوق گمرکی،روز اظهار،قلمرو گمرکی،تعرفه واردات،ترخیص نسیه،تضمین،ارزش گمرکی،معیارهای تعیین ارزش گمرک،ارزش گذاری کالای صادراتی،کشور مبدا و سایر موارد مرتبط می پردازد.در کتاب حاضر نکات کلیدی قانون جدید اعم از مواد و تبصره های مهمی که در فرایند واردات،صادرات و ترانزیت گمرکی دارای اهمیت است نیز ذکر شده است.
۷-واردات موقت یکی از تقسیمات رویه های گمرکی است.واردات موقت فرایند به مراتب ساده تری از واردات قطعی دارد.در واقع اگر کالایی را از خارج برای منظور معینی وارد کرده و مجددا قصد صدور آن را داشته باشیم مشمول شرایط واردات موقت خواهیم شد.واردات موقت از حقوق و عوارض ورودی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است.کتاب حاضر با تاکید بر نوع خاص از ورود موقت که در ایجاد اشتغال ،ارزآوری و افزایش صادرات غیرمرئی،موثر است به تشریح نکات مهمی می پردازد.نگارنده به لیست مواردی که واردات موقت برای آنها امکان پذیر است می پردازد.نمونه های بازرگانی برای بازاریابی،اجناس نمایشگاههای بین المللی،مواد اولیه،قطعات ماشین آلات،تجهیزات فنی و پژوهشی،محفظه های حمل و نقل کالا،وسایط نقلیه شخصی،ابزار حرفه ای دستی یا غیردستی برای کار موقت،وسایل مربوط به برپایی سیرکهای تفریحی،دوربین های تهیه گزارش از جمله مواردی هستند که مشمول واردات موقت می شوند.در ادامه کلیات موضوع و الزامات قانونی آن و ضوابط و مقررات عمومی مربوط به واردات را ارائه می نماید. در انتها نیز به تشریح ورود موقت به اعتبار اسناد بین المللی گمرکی می پردازد.

توضیحات تکمیلی

وزن 220 g
انتشارات

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

نویسنده

رضا بنائی