روش های خرید و پرداخت در بازرگانی بین الملل رحیم محترم

300,000 

مطالب این کتاب به نحوی تنظیم شده که با دیدی کاملا کاربردی در هفت فصل به شرح ذیل و مستند بر قوانین و مقررات جاری داخلی و بین المللی، حداکثر استفاده را برای بازرگانان مدیران و کارشناسان بازرگانی، دانشجویان و همچنین کارشناسان ارزی بانک ها داشته باشد استفاده از کتاب روش های خرید و پرداخت در بازرگانی بین المللی به کارشناسان بازرگانی، مدیران دایره ارزی بانک ها، مدیران حقوقی و دانشجویان رشته های، مدیریت بازرگانی، زبان، حقوق، مدیریت کسب و کار، کارآفرینی و اقتصاد توصیه می شود.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

مطالب این کتاب به نحوی تنظیم شده که با دیدی کاملا کاربردی در هفت فصل به شرح ذیل و مستند بر قوانین و مقررات جاری داخلی و بین المللی، حداکثر استفاده را برای بازرگانان مدیران و کارشناسان بازرگانی، دانشجویان و همچنین کارشناسان ارزی بانک ها داشته باشد استفاده از کتاب روش های خرید و پرداخت در بازرگانی بین المللی به کارشناسان بازرگانی، مدیران دایره ارزی بانک ها، مدیران حقوقی و دانشجویان رشته های، مدیریت بازرگانی، زبان، حقوق، مدیریت کسب و کار، کارآفرینی و اقتصاد توصیه می شود.

اطلاعات بیشتر

وزن 350 g
انتشارات

آترا