حمل و نقل بین المللی (رحیم محترم,مهرداد وثوق)

360,000 

در این کتاب تلاش شده موضوعات و مفاهیم مربوط به حمل و نقل بین المللی به صورت نظام مند و کاربردی در اختیار مطالعه کنندگان قرار بگیرد. کتاب حاضر مشتمل بر 7 فصل می باشد که در ادامه هر فصل به صورت اجمالی معرفی می گردد.

در فصل اول با عنوان ” مقدمه، تاریخچه و آشنایی با نهادهای داخلی و بین المللی حمل و نقل”، تلاش شده تا ضمن بررسی اجمالی تاریخچه حمل و نقل، انواع شرکت های فعال در این حوزه و نهادهای ملی و بین المللی مهم در این صنعت را معرفی نماییم.

در فصل دوم تحت عنوان”بررسی و انتخاب انواع روش ها و مسیرهای حمل بین الملل ” انواع روش های حمل و نقل شامل دریایی، جاده ای، ریلی و هوایی مورد بررسی قرار گرفته و مهم ترین پایانه های بین المللی ایران همراه با کریدورهای مهم جهانی مورد معرفی قرار گرفته اند.

در فصل سوم با عنوان” آشنایی با فرایند حمل و نقل در ایران” فرایند حمل و نقل به صورت گام به گام و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. این فرایند از استعلام قیمت و صدور پیش فاکتور توسط شرکت های حمل آغاز و تا صدور ترخیصیه و نهایتاً تسویه حساب حق توقف کانتینر پس از برگشت کانتینر خالی خاتمه می یابد. این فصل جهت برنامه ریزی و مدیریت فرایند حمل در شرکت های بازرگانی اهمیت بالایی دارد.

در فصل چهارم با عنوان “آشنایی با اسناد حمل”، کلیه اسناد پرکاربرد صادره توسط شرکت های حمل و نقل از جمله بارنامه و راهنامه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.  به علاوه این اسناد از زوایای دیگری از جمله الزامات قواعد متحد الشکل اعتبارات اسنادی و مسایل گمرکی تحلیل و مطالعه شده اند.

در فصل پنجم با عنوان “انواع وسایل حمل”، تمامی وسایل پرکاربرد در روش های مختلف حمل و نقل بین المللی کالا مورد اشاره قرار گرفته اند. آشنایی و آ گاهی با جزییات وسایل حمل به مدیران بازرگانی کمک می نماید درک دقیق تری از حمل و نقل و مدیریت ارتباط خود با شرکت های تخصصی این حوزه داشته باشند. در این فصل سعی شده با ارایه تصاویر مناسب از انواع وسایل درک دقیق تری برای مخاطب ایجاد شود.

فصل ششم کتاب به “کانتینر”، یا بارگنج اختصاص یافته است. کانتینر انقلاب بزرگی در حوزه حمل و نقل ایجاد نموده و با توجه به اهمیت آن، در این فصل تلاش شده تا در کنار اشاره مختصر به تاریخچه، انواع کانتینر از نظر سایز و کاربرد مورد بررسی دقیق و مصور قرار گیرد.

در فصل هفتم با عنوان “کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل”، تلاش شده با توجه به مسئولیت های شرکت های حمل و نقل و حاکمیت این کنوانسیون ها در اغلب قراردادهای موجود، به بررسی اجمالی کنوانسیون های مربوط به هر روش حمل پرداخته شود.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

در این کتاب تلاش شده موضوعات و مفاهیم مربوط به حمل و نقل بین المللی به صورت نظام مند و کاربردی در اختیار مطالعه کنندگان قرار بگیرد. کتاب حاضر مشتمل بر ۷ فصل می باشد که در ادامه هر فصل به صورت اجمالی معرفی می گردد.

در فصل اول با عنوان ” مقدمه، تاریخچه و آشنایی با نهادهای داخلی و بین المللی حمل و نقل”، تلاش شده تا ضمن بررسی اجمالی تاریخچه حمل و نقل، انواع شرکت های فعال در این حوزه و نهادهای ملی و بین المللی مهم در این صنعت را معرفی نماییم.

در فصل دوم تحت عنوان”بررسی و انتخاب انواع روش ها و مسیرهای حمل بین الملل ” انواع روش های حمل و نقل شامل دریایی، جاده ای، ریلی و هوایی مورد بررسی قرار گرفته و مهم ترین پایانه های بین المللی ایران همراه با کریدورهای مهم جهانی مورد معرفی قرار گرفته اند.

در فصل سوم با عنوان” آشنایی با فرایند حمل و نقل در ایران” فرایند حمل و نقل به صورت گام به گام و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. این فرایند از استعلام قیمت و صدور پیش فاکتور توسط شرکت های حمل آغاز و تا صدور ترخیصیه و نهایتاً تسویه حساب حق توقف کانتینر پس از برگشت کانتینر خالی خاتمه می یابد. این فصل جهت برنامه ریزی و مدیریت فرایند حمل در شرکت های بازرگانی اهمیت بالایی دارد.

در فصل چهارم با عنوان “آشنایی با اسناد حمل”، کلیه اسناد پرکاربرد صادره توسط شرکت های حمل و نقل از جمله بارنامه و راهنامه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.  به علاوه این اسناد از زوایای دیگری از جمله الزامات قواعد متحد الشکل اعتبارات اسنادی و مسایل گمرکی تحلیل و مطالعه شده اند.

در فصل پنجم با عنوان “انواع وسایل حمل”، تمامی وسایل پرکاربرد در روش های مختلف حمل و نقل بین المللی کالا مورد اشاره قرار گرفته اند. آشنایی و آ گاهی با جزییات وسایل حمل به مدیران بازرگانی کمک می نماید درک دقیق تری از حمل و نقل و مدیریت ارتباط خود با شرکت های تخصصی این حوزه داشته باشند. در این فصل سعی شده با ارایه تصاویر مناسب از انواع وسایل درک دقیق تری برای مخاطب ایجاد شود.

فصل ششم کتاب به “کانتینر”، یا بارگنج اختصاص یافته است. کانتینر انقلاب بزرگی در حوزه حمل و نقل ایجاد نموده و با توجه به اهمیت آن، در این فصل تلاش شده تا در کنار اشاره مختصر به تاریخچه، انواع کانتینر از نظر سایز و کاربرد مورد بررسی دقیق و مصور قرار گیرد.

در فصل هفتم با عنوان “کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل”، تلاش شده با توجه به مسئولیت های شرکت های حمل و نقل و حاکمیت این کنوانسیون ها در اغلب قراردادهای موجود، به بررسی اجمالی کنوانسیون های مربوط به هر روش حمل پرداخته شود.

توضیحات تکمیلی

وزن 400 g
انتشارات

چاپ و نشر بازرگانی

نویسنده

رحیم محترم