تدوین طرح کسب‎ و ‎کار

120,000 

تدوین طرح کسب‌وکار
منابع خود را شناسایی کنید
فرصت‌های موجود را توصیف کنید
در افراد تمایل به مشارکت ایجاد کنید
چه بخواهید طرح جدیدی در سازمان خود پیشنهاد دهید و چه بخواهید شرکتی کاملاً جدید راه‌اندازی کنید، طرح کسب‌وکاری که به خوبی طراحی شده باشد، نسبت به ایده‌ی شما اشتیاق ایجاد می‌کند و احتمال موفقیت شما را افزایش می‌دهد. تدوین طرح کسب‌وکار به سرعت شما را با اصول این کار آشنا می‌کند. در این کتاب می‌آموزید:
·        ایده‌ی خود را به روشنی ارائه دهید.
·        برنامه‌های مالی مناسبی طراحی کنید.
·        خطرهای احتمالی (و پاداش‌ها) را برآورد کنید.
·        دغدغه‌های مخاطبان خود را پیش‌بینی و برطرف کنید.
چه بخواهید طرح جدیدی در سازمان خود پیشنهاد دهید و چه بخواهید شرکتی کاملاً جدید راه‌اندازی کنید، طرح کسب‌وکاری که به خوبی طراحی شده باشد، نسبت به ایده‌ی شما اشتیاق ایجاد می‌کند و احتمال موفقیت شما را افزایش می‌دهد. تدوین طرح کسب‌وکار به سرعت شما را با اصول این کار آشنا می‌کند. در این کتاب می‌آموزید:
·        ایده‌ی خود را به روشنی ارائه دهید.
·        برنامه‌های مالی مناسبی طراحی کنید.
·        خطرهای احتمالی (و پاداش‌ها) را برآورد کنید.
·        دغدغه‌های مخاطبان خود را پیش‌بینی و برطرف کنید.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

تدوین طرح کسب‌وکار
منابع خود را شناسایی کنید
فرصت‌های موجود را توصیف کنید
در افراد تمایل به مشارکت ایجاد کنید
چه بخواهید طرح جدیدی در سازمان خود پیشنهاد دهید و چه بخواهید شرکتی کاملاً جدید راه‌اندازی کنید، طرح کسب‌وکاری که به خوبی طراحی شده باشد، نسبت به ایده‌ی شما اشتیاق ایجاد می‌کند و احتمال موفقیت شما را افزایش می‌دهد. تدوین طرح کسب‌وکار به سرعت شما را با اصول این کار آشنا می‌کند. در این کتاب می‌آموزید:
·        ایده‌ی خود را به روشنی ارائه دهید.
·        برنامه‌های مالی مناسبی طراحی کنید.
·        خطرهای احتمالی (و پاداش‌ها) را برآورد کنید.
·        دغدغه‌های مخاطبان خود را پیش‌بینی و برطرف کنید.

اطلاعات بیشتر

وزن 150 g
انتشارات

آموخته