تحقیقات بازار دارو بایوتکنولوژی. مکمل. گیاهی

499,000 

از آنجا که يکي از ضعف هاي داروسازي ايران بازاريابي است، کتابي که در حال حاضر در دست داريد پژوهشي جامع در اين راستاست. فصل اول اين کتاب به تبيين و تشريح بازار دارو و تحولات آن مي پردازد. فصل دوم کتاب، به اندازه ي بازار دارو، داروي بايوتکنولوژي، داروهاي گياهي و مکمل و فصل سوم به بازاريابي دارو مي پردازد. در اين فصل سعي شده تا با استفاده از مفاهيم علم بازاريابي به شکاف موجود بين شرکتهاي داروسازي و علم بازاريابي بپردازديم و راهنماييهايي جهت ارتقاي بازاريابي و فروش شرکت هاي داروسازي ايران ارائه کنيم. و همچنين در فصل آخر به آخرين تحقيقات صورت گرفته در زمينه ي بازاريابي دارو در ايران اشاره مي شود.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

از آنجا که يکي از ضعف هاي داروسازي ايران بازاريابي است، کتابي که در حال حاضر در دست داريد پژوهشي جامع در اين راستاست. فصل اول اين کتاب به تبيين و تشريح بازار دارو و تحولات آن مي پردازد. فصل دوم کتاب، به اندازه ي بازار دارو، داروي بايوتکنولوژي، داروهاي گياهي و مکمل و فصل سوم به بازاريابي دارو مي پردازد. در اين فصل سعي شده تا با استفاده از مفاهيم علم بازاريابي به شکاف موجود بين شرکتهاي داروسازي و علم بازاريابي بپردازديم و راهنماييهايي جهت ارتقاي بازاريابي و فروش شرکت هاي داروسازي ايران ارائه کنيم. و همچنين در فصل آخر به آخرين تحقيقات صورت گرفته در زمينه ي بازاريابي دارو در ايران اشاره مي شود.

توضیحات تکمیلی

وزن 250 g
انتشارات

امیران

نویسنده

عبدالهی خدایار