بازاریابی و فروش نرم‌افزار فروشگاهی

199,000 

در سالهای اخیر کتابهای زیادی با موضوعات فنی نرم‌افزار به چاپ رسیده است ولی هیچ کتابی در باب بازاریابی و فروش نرم افزار در ایران منتشر نشده است. این اولین کتاب بازاریابی و فروش نرم‌افزار در ایران می‌باشد که در آن به روشهای مختص بازاریابی و فروش نرم افزار فروشگاهی می‌پردازد.كتاب مشتمل بر پنج فصل مي‌باشد:

فصل اول به اندازه‌‌ي بازار نرم‌افزار فروشگاهی به تفکیک استان‌ها در كشور پرداخته است. در فصل دوم، به روشهای بازاریابی مناسب نرم‌افزارهای فروشگاهی می‌پردازد و در فصل سوم کتاب در خصوص رقابت در صنعت نرم‌افزار فروشگاهی توضیحاتی داده شده است. در فصل چهارم، راهکارهایی عملی جهت فروش حضوری نرم‌افزار فروشگاهی ارائه شده است و همچنين پیشنهاداتی در جهت موفقیت شرکتهای نرم‌افزار فروشگاهی بيان شده است. و در آخر در فصل پنجم به آمارهای جهانی در مورد تولید و فروش نرم افزار اشاره می‌کند.

موجود در انبار (می توان پیش خرید کرد)

توضیحات

در سالهای اخیر کتابهای زیادی با موضوعات فنی نرم‌افزار به چاپ رسیده است ولی هیچ کتابی در باب بازاریابی و فروش نرم افزار در ایران منتشر نشده است. این اولین کتاب بازاریابی و فروش نرم‌افزار در ایران می‌باشد که در آن به روشهای مختص بازاریابی و فروش نرم افزار فروشگاهی می‌پردازد.كتاب مشتمل بر پنج فصل مي‌باشد:

فصل اول به اندازه‌‌ي بازار نرم‌افزار فروشگاهی به تفکیک استان‌ها در كشور پرداخته است.

فصل دوم، به روشهای بازاریابی مناسب نرم‌افزارهای فروشگاهی می‌پردازد

فصل سوم کتاب در خصوص رقابت در صنعت نرم‌افزار فروشگاهی توضیحاتی داده شده است.

فصل چهارم، راهکارهایی عملی جهت فروش حضوری نرم‌افزار فروشگاهی ارائه شده است و همچنين پیشنهاداتی در جهت موفقیت شرکتهای نرم‌افزار فروشگاهی بيان شده است.

فصل پنجم به آمارهای جهانی در مورد تولید و فروش نرم افزار اشاره می‌کند.

توضیحات تکمیلی

وزن 200 g
انتشارات

امیران

نویسنده

عبدالهی خدایار