اصول و کلیات تجارت و بازرگانی بین الملل DVD آموزشی

1,100,000 

 • بسته آموزش اصول و کلیات تجارت و بازرگانی بین الملل بعنوان گام نخست آموزش بازرگانی محسوب می شودو شامل آموزشی یک دی وی دی فیلم آموزشی به مدت سه ساعت بعلاوه فایل های کمک آموزشی الکترونیکی می باشد.
 • استفاده از این بسته به ویژه به کارشناسان بازرگانی، مدیران حقوقی و دانشجویان رشته های حقوق، بازرگانی، زبان ، اقتصاد و تمامی علاقمندان به واردات و صادرات توصیه می شود.
 • فرآیند کلی بازرگانی بین الملل
 • چهار بعد پروژه های بازرگانی بین الملل (فنی-حقوقی-مالی بازرگانی)
 • چهار انتقال در بازرگانی بین الملل (اطلاعات کالا پول- اسناد)
 • چهار تحلیل در پروژه های بازرگانی (مالی- زمانی-قانونی-فرآیندی)
 • چگونگی بررسی و صدور پیش فاکتور
 • بررسی مفاهیم اولیه بازرگانی در پیش فاکتور
 • خریدار و فروشنده در پیش فاکتور
 • اطلاعات حساب فروشنده
 • تارخ اعتبار پیش فاکتور
 • Carrier و Forwarder
 • حمل به دفعات و تغییر وسیله حمل
 • استاندارد اجباری در بازرگاین بین الملل
 • بسته بندی در بازرگانی بین الملل
 • انواع کشورهای درگیر در بازرگانی بین الملل
 • اینکوترمز در پیش فاکتور
 • قیمت واحد و کل
 • مقدار کالا
 • تعرفه و طبقه بندی در پیش فاکتور
 • تخفیفات در پیش فاکتور

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

 • بسته آموزش اصول و کلیات تجارت و بازرگانی بین الملل بعنوان گام نخست آموزش بازرگانی محسوب می شودو شامل آموزشی یک دی وی دی فیلم آموزشی به مدت سه ساعت بعلاوه فایل های کمک آموزشی الکترونیکی می باشد.
 • استفاده از این بسته به ویژه به کارشناسان بازرگانی، مدیران حقوقی و دانشجویان رشته های حقوق، بازرگانی، زبان ، اقتصاد و تمامی علاقمندان به واردات و صادرات توصیه می شود.
 • فرآیند کلی بازرگانی بین الملل
 • چهار بعد پروژه های بازرگانی بین الملل (فنی-حقوقی-مالی بازرگانی)
 • چهار انتقال در بازرگانی بین الملل (اطلاعات کالا پول- اسناد)
 • چهار تحلیل در پروژه های بازرگانی (مالی- زمانی-قانونی-فرآیندی)
 • چگونگی بررسی و صدور پیش فاکتور
 • بررسی مفاهیم اولیه بازرگانی در پیش فاکتور
 • خریدار و فروشنده در پیش فاکتور
 • اطلاعات حساب فروشنده
 • تارخ اعتبار پیش فاکتور
 • Carrier و Forwarder
 • حمل به دفعات و تغییر وسیله حمل
 • استاندارد اجباری در بازرگاین بین الملل
 • بسته بندی در بازرگانی بین الملل
 • انواع کشورهای درگیر در بازرگانی بین الملل
 • اینکوترمز در پیش فاکتور
 • قیمت واحد و کل
 • مقدار کالا
 • تعرفه و طبقه بندی در پیش فاکتور
 • تخفیفات در پیش فاکتور

اطلاعات بیشتر

وزن 200 g
انتشارات

آترا