ارائه

120,000 

ارائه
پیام خود را تقویت کنید
مخاطبان خود را ترغیب کنید
اثرگذاری خود را ارزیابی کنید
آیا به خاطر ارائه‌ای که قرار است انجام دهید دلهره دارید؟ چه نگران سازماندهی افکار خود هستید، و چه نگران طرز بیانتان، ارائه رهنمودهایی کوتاه و نکاتی تخصصی به شما عرضه می‌کند که در موارد زیر کمک‌تان خواهد کرد:
·                     تنظیم پیام‌تان.
·                     کسب آمادگی و تمرین اثربخش.
·                     مجذوب کردن مخاطبان.
·                     مدیریت جلسات پرسش و پاسخ.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

ارائه
پیام خود را تقویت کنید
مخاطبان خود را ترغیب کنید
اثرگذاری خود را ارزیابی کنید
آیا به خاطر ارائه‌ای که قرار است انجام دهید دلهره دارید؟ چه نگران سازماندهی افکار خود هستید، و چه نگران طرز بیانتان، ارائه رهنمودهایی کوتاه و نکاتی تخصصی به شما عرضه می‌کند که در موارد زیر کمک‌تان خواهد کرد

توضیحات تکمیلی

وزن 150 g
انتشارات

آموخته