آینده کار مهارت و مشاغل در ایران

240,000 

پایین بودن حقوق و دستمزد ها ، قرارداد های موقت و سفید امضاء ،نبود امنیت شغلی،سازمان تامین اجتماعی زیانده و نبودن اراده لازم برای اصلاح قانون کار چالش هایی است که کارگزاران و تشکل های کاگری طی دو سه دهه اخیر با آن ها دست به گریبان هستند در ایران تشکل های کارگری کمتر از 25 درصد کل واحدهای فعای هستند شوراهای و تعاونی ها کمتر از 30 درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند ; بنابراین طبیعی است تاثیر هرگونه چالش و کنش و واکنش های تبعی آن حالت کلان متوجه یک سوم یا یک چهارم جمعیت کارگری کشور است

موجود در انبار

توضیحات

پایین بودن حقوق و دستمزد ها ، قرارداد های موقت و سفید امضاء ،نبود امنیت شغلی،سازمان تامین اجتماعی زیانده و نبودن اراده لازم برای اصلاح قانون کار چالش هایی است که کارگزاران و تشکل های کاگری طی دو سه دهه اخیر با آن ها دست به گریبان هستند در ایران تشکل های کارگری کمتر از ۲۵ درصد کل واحدهای فعای هستند شوراهای و تعاونی ها کمتر از ۳۰ درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند ; بنابراین طبیعی است تاثیر هرگونه چالش و کنش و واکنش های تبعی آن حالت کلان متوجه یک سوم یا یک چهارم جمعیت کارگری کشور است

توضیحات تکمیلی

وزن 200 g